Godine 1986. pokrenula je prvi telefon za pomoć osobama u krizi u Sloveniji, koji je radio izvan zdravstvenih ustanova. Godine 1990. potaknula je osnivanje Slovenskog Saveza za telefonsku pomoć u krizi, gdje je bila dugogodišnja predsjednica i delegat u Internacionalnoj federaciji telefona za pomoć u krizi IFOTES. Dugi niz godina vodila je ambulantu za krizna stanja. Završila je i subspecijalizaciju iz logoterapije Viktora Frankla kod prof. Elisabeth Lukas u Beču, piše Narod.hr.

Cvijeta Pahljina rođena je 1943. na Rabu, za kojeg kaže da je najljepši otok na svijetu. Dom joj je u dvije države, Hrvatskoj i Sloveniji, u kojoj živi više do 40 godina. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu gdje je i specijalizirala psihijatriju. Radila je kao psihijatar u psihijatrijskim bolnicama u Hrvatskoj i Sloveniji i u vlastitoj ambulanti za pomoć u krizi u Celju. Završila je subspecijalizaciju iz logoterapije Viktora Frankla kod prof. Elisabeth Lukas u Beču (Institut ABILE).

Logoterapija je dala dragocjen doprinos medicini time što je u antropološku sliku čovjeka vratila njegovu duhovnu dimenziju. Time je rehumanizirala medicinu i sva područja gdje se može primijeniti. Zbog velike koristi u terapiji osoba sa psihičkim smetnjama, kao i pomoći u najrazličitijim životnim krizama, željela je prenijeti to znanje pa je počela s edukacijom iz logoterapije u okviru Zavoda Žički tabor za duhovni rast 2010. u Sloveniji, a od 2011. u Hrvatskoj u okviru udruge za logoterapiju Logos. Majka je šestoro djece na koje je, kako ističe, jako ponosna. Doktorirala je logopedagogiju u 77. godini pod mentorstvom prof. Dubravke Miljković na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu.

Razgovor s dr. Cvijetom Pahljinom možete pročitati OVDJE.