Poruka biskupa Hrvatske biskupske konferencije u povodu izbora zastupnika za Hrvatski sabor i referenduma o pitanju pristupanja Republike Hrvatske u Europsku Uniju predstavljena je na konferenciji za novinare u srijedu 9. studenoga u zgradi HBK u Zagrebu.


Poruku su predstavili predsjednik HBK đakovačko-osječki nadbiskup Marin Srakić i pročelnik Centra HBK za promicanje socijalnog nauka Crkve dr. Gordan Črpić.
Kao što je poznato, u važnim trenucima crkvenog i građanskog života, biskupi se obraćaju svojim vjernicima, a onda i svim ljudima dobre volje. U te važne događaje spadaju i izbori, a ovogodišnji imaju posebno značenje jer su na neki način povezani i s referendumom u vezi ulaska Hrvatske u Europsku Uniju, rekao je nadbiskup Srakić, te istaknuo kako biskupi žele da njihova riječ dođe do što šireg broja ljudi, jer smatraju da njihova poruka stavlja naglasak na temeljne ljudske vrijednosti koje su itekako potrebne u realizaciji građanskoga i crkvenoga života.

Ujedno, istaknuo je, kako su poruke u takvim trenucima i obveza. To nije nipošto nešto što prelazi granicu područja djelovanja biskupa. I kao građani, a pogotovo kao biskupi, pastiri koji predvode svoje vjernike ne samo da imaju pravo, nego i dužnost obratiti im se.
Bez obzira o kakvoj se zemaljskoj vlasti radilo, Crkva ima poslanje naviještati i nastojati živjeti uvijek Istinu, a to ponekad izaziva neslaganje s njezinim stajalištima i otvorenu nesnošljivost, rekao je nadbiskup Srakić.

S tim u vezi, nameće se pitanje kako da se postave crkveni službenici. Zbog poslanja Crkve, crkvene ustanove i zaređeni službenici u svom pastoralnom djelovanju ostaju izvan svrstavanja u političke stranke, i stranačkih nadmetanja. Isto tako i prostori koje koristi Crkva, bilo crkve ili pastoralni centri, nisu zato da se u njima provodi predizborna promidžba, nego prije svega su to prostori gdje crkveni službenici zajedno sa svojim vjernicima mole za sretan ishod izbora, za mir u crkvenome i građanskome životu.

Opće načelo kojim se vodi poruka je: “Nemamo se pravo žaliti na prilike u kojima živimo, ako sami na njih ne želimo utjecati, a možemo utjecati svojim sudjelovanjem u izborima.” Zato biskupi pozivaju neka vjernici koji djeluju u političkome životu budu hrabri i neka se primjereno organiziraju i zdušno zalažu za kršćanske stavove koji se tiču poštovanja života, obitelji, odgoja i obrazovanja te kulture rada; neka birači ne podlegnu kušnji neizlaženja na izbore i neka sudjeluju svojim glasovanjem, jer se nemamo pravo žaliti na prilike u kojima živimo ako sami na njih ne utječemo dajući prostora odgovarajućoj politici; neka mjerodavna državna tijela u svojoj odgovornosti omoguće svim strankama i kandidatima primjereno predstavljanje njihovih programa, bez medijskih blokada i isključivosti; neka političke stranke i kandidati narodu jasno i realno predstave svoje stavove, bez pokušaja manipuliranja, ne služeći se, dakle, sredstvima koja odstupaju od istinitosti, kako namjernim iskrivljavanjem stvarnoga stanja i lažnim obećanjima, tako i raznovrsnim diskreditiranjem političkih protivnika; neka svećenici i crkveni službenici, bez imalo politiziranja, iskoriste predizborno vrijeme kao molitveni i evangelizacijski trenutak, okupljajući vjernike na molitvu za domovinu i produbljujući oblikovanje političke svijesti u skladu s društvenim naukom Crkve; neka svatko ozbiljno, odgovorno i što cjelovitije razmotri pitanje pristupanja Hrvatske Europskoj Uniji, pazeći na istinu o hrvatskoj stoljetnoj pripadnosti i sudjelovanju u građenju kulturnih i društvenih obilježja Europe, kao i o važnosti da hrvatski političari štite i promiču hrvatski identitet u takvoj zajednici, istaknuo je nadbiskup Srakić.

Sam tekst poruke predstavio je dr. Gordan Črpić, istaknuvši kako ona polazi od Doktrinalne note o nekim pitanjima vezanim uz sudjelovanje katolika u političkom životu, koju je objavila godine 2002. Kongregacija za nauk vjere, dodavši kako se kroz poruku provlači niz citata i promišljanja Ivana Pavla II. i Benedikta XVI., s naglaskom na odnos istine, ljubavi i slobode. U stavku 2. u poruci ističe se da “je birač pozvan doći do mudre prosudbe u svjetlu temeljnih ljudskih dobara i okolnosti u hrvatskome društvu u kojemu je pozvan djelovati.” Što znači da se birač koncentrira na ono što se događa u hrvatskom društvu, tj. da je važno razmotriti koja su temeljna ljudska dobra u pitanju i prosuditi koja stranka i koja politička opcija i pojedini kandidati sukladno programima najbolje zagovaraju zalaganje za temeljna antropološka pitanja. U poruci biskupi ističu etičke vrijednosti, stoga i poručuju kako “ključ za prepoznavanje konkretnih političkih stavova vjernici pronalaze u nauku i Predaji Crkve, kao i u naravi njezina poslanja. Upravo zbog vjerničke povezanosti, razmjene mišljenja i crkvenoga zajedništva ne bi trebalo biti teško doći do potrebnih uvida i zauzeti stav o tome koji politički programi proturječe temeljnim antropološkim i etičkim vrijednostima i načelima, ukorijenjenima u naravi ljudskoga bića”.

Dr. Črpić istaknuo je nadalje kako biskupi u poruci ističu nužnost zaštite ljudskoga života u svim njegovim etapama, od začeća do prirodne smrti. Među te temelje svakako pripada obitelj. Na tome tragu, čuvajući nepovredivost života i obitelji, važno je vidjeti kakav je pristup političkih opcija pitanjima odgoja i obrazovanja, tj. koliko važnosti daju vjerskomu odgoju od najranije dobi i na koji se način u obrazovnome sustavu osnovnoga i visokoga obrazovanja iskreno kane zalagati za rast cjelovite osobnosti djece i mladih, uključujući kršćanski svjetonazor. Nadalje, koja se sredstva u vođenju države kane koristiti u promicanju rađanja djece i kako se želi stvarno omogućiti obiteljima da osjete potporu društva u svojoj odgovornosti i spremnosti za prihvaćanje Božjega dara života. Spomenuto je i političko zauzimanje za pitanje kulture rada. U tom kontekstu biskupi podsjećaju na odnos prema nedjelji, koja je za kršćane dan nad svim danima, dan Gospodnji, dakle više od neradnoga dana, otkriva odnos prema drugim temeljnim vrijednostima. Zbog toga je pogubno ustrojavanje dinamike tjedna prepustiti trgovcima i onima kojima je stalo samo do profita. U vezi referenduma, dr. Črpić istaknuo je da biskupi podsjećaju na prošlogodišnje Pismo povodom pristupnih pregovora, pa stoga preporučaju da se isto ponovno pročita i u njemu na detaljniji način pronađe njihov stav i naglaske o pojedinim pitanjima. (ika/bitno)