Crkva ima dvostruku zadaću: brigu za domaće ljude da ih ljetni spektakl ne razbaštini napretka u duhovnom životu i brigu za goste, koji i zbog duhovnih doživljaja dolaze k nama. Traže cjelovitu ponudu.

Turizam

U zgradi Riječke bogoslovije 11. travnja sastao se Odbor Hrvatske biskupske konferencije za pastoral turizma pod vodstvom pročelnika Odbora mons. Ivana Milovana. Sudjelovali su tajnik Marijan Jelenić, Patricija Zanketić, mr. sc. Tomislav Korov, Luka Lučić, Zdenko Milić i Nikola Radić.

Nakon uvodne riječi mons. Milovana, tajnik je održao predavanje o Sakralnoj baštini u evangelizaciji suvremenog čovjeka. “Čovjek ima tijelo, dušu i duh. Na odmor ide čitav čovjek. Za svaku je pohvalu sve što Lijepa naša može ponuditi čovjeku za tijelo i dušu, ali duhovnu hranu može najbolje ponuditi Crkva koja i sama nastaje iz duhovnog iskustva. Svjetska istraživanja pokazuju kako ljudi traže duhovno. God. 2003. od 900 milijuna turista, 115 milijuna je išlo ciljano u sveta mjesta. Turisti su posebno otvoreni duhovnom upravo u vrijeme godišnjeg odmora, dakle u turističkoj sezoni, što se iz nepoznavanja činjenica zanemaruje. Crkva ima dvostruku zadaću: brigu za domaće ljude da ih ljetni spektakl ne razbaštini napretka u duhovnom životu i brigu za goste, koji i zbog duhovnih doživljaja dolaze k nama. Traže cjelovitu ponudu.
Što se uopće može učiniti nakon naporne godine kad svi čekaju odmor? Naše je ljude potrebno duhovno održavati da na kraju, pored zarade, ne ostanu bez samih sebe, a strancima je potrebno nuditi duhovno za cjeloviti odmor i napredak.
Na naše se ljude može djelovati preko medija, stvarajući kulturu istinskih vrednota, na strance sa sveukupnom sakralnom baštinom. Netko reče kako je u Hrvatskoj bilo izgrađeno 8.000 crkava, od kojih mnoge postoje, od drugih su samo tragovi ili spomen. A koliki je inventar, kolika su umjetnička djela vezana sa svim time? A svako je sakralano djelo utjelovljenje vjere. Uz svaku crkvu vezan je neki svetac ili čitavi niz svetaca koji su kako reče sv. Ivan Zlatousti “kozmos kozmosa”. Sveci su najuspješniji ljudi čovječanstva, svima toliko potrebni.
Naša Crkva ni izdaleka još nije svjesna svojih evangelizacijskih instrumenata u ovo “selilačko doba”. A upravo su njoj upućene Kristove riječi: “Dajte im vi jesti!” Za osviještenost crkvenih djelatnika za nove zadatke potrebno je uz medijsko djelovanje organizirati krajevne i nacionalni simpozij o toj tematici u suradnji sa Ministarstvom turizma jer se naš turizam, ovakav kakav je danas, u svijetu smatra “agresivnim turizmom” kojemu je u žiži interesa novac, ne čovjek. “Agresivni je turizam” bio gostima razumljiv dok smo bili “iza željezne zavjese”, kad se nije ovdje moglo govoriti o duhovnom, ali je danas takav turizam nadiđen. I moglo bi se dogoditi da Hrvatska, uz jednu primitivnu propagandu gdje je tobože sve dozvoljeno, postane fenomen “spaljene zemlje” u koju gosti umjesto na odmor dolaze na osiromašenje samih sebe.”

Nakon predavanja razvila se vrlo plodna diskusija s mnogo konstatacija i prijedloga. Opći je zaključak kako Crkva mora majčinski, raširenim rukama prihvaćati suvremenog čovjeka s toplom i hranjivom pričom za njegovu dušu. Uz osjetljivost rektora crkava, posebna se briga mora posvetiti osposobljavanju vodiča. Vodiči su danas u stresnom životu terapeuti. Ali su prema našim iskustvima nekvalificirani za vodstvo u sakralnim sadržajima. Teološki fakulteti trebaju sa sektorom turizma osposobiti vodiče za takvo vodstvo. Moraju imati licencu za vođenje u sakralnim prostorima. U crkvi se ne smiju govoriti nebuloze niti, kako to čine neki vodiči, u tim prostorima nasmijavati goste lascivnim vicevima. Znamo kao se gosti nakon često žale kako “tu nema ništa za dušu”. Za zajedničko dobro nas i naših gostiju, održat će se konferencije za tisak, javne rasprave. I vjerujemo kako možemo postati prepoznatljiva turistička destinacija.(ika/bitno.net)