Nadbiskup ističe da ovu kaznu svomu svećeniku izriče žalosna srca i želi da mu izrečena crkvena kazna bude učinkovit lijek odustajanja od stavova suprotnih crkvenim zakonima, te pridonese promjeni tvrdokornog stava suprotna dostojanstvu poziva i poslanja svećenika Katoličke Crkve

 

Ordinarijat Splitsko-makarske nadbiskupije objavio je 4. siječnja priopćenje za javnost vezano uz izricanje suspenzije (obustave) čina vlasti Svetog reda don Ivanu Grubišiću koje objavljujemo u cijelosti:

Splitsko-makarski nadbiskup Marin Barišić, polazeći od svoje dužnosti ordinarija i poštivanja kanonskih propisa, a radi dobra Crkve te nakon višekratnih upozorenja, opomena i osobnog razgovora s don Ivanom Grubišićem, zbog toga što se ne želi pokoriti onomu što mu je zakonom zabranjeno, već i dalje ustrajava u neposlušnosti, a pošto je nadbiskup saslušao mišljenje Vijeća konzultora, svećeniku Splitsko-makarske nadbiskupije don Ivanu Grubišiću, 2. siječnja 2012. izrekao je i proglasio kaznu obustave – suspenzije vršenja svih sljedećih čina Svetoga reda: ispovijedanja, propovijedanja i slavljenja mise te zabranu nošenja svećeničkog odijela.

Kazna obustave – suspenzije čina vlasti Svetoga reda don Ivanu Grubišiću, posljedica je: aktivnog sudjelovanja u politici, osnivanjem stranke – tzv. Građanske inicijative; prihvaćanja javne službe saborskog zastupnika, koja sa sobom nosi sudjelovanje u vršenju građanske vlasti; nepriličnog ponašanja koje je tuđe svećeničkom pozivu i ustrajnog neposluha prema svojem Ordinariju.

Kaznu obustave (suspenzije) čina vlasti Svetoga reda don Ivanu Grubišiću, nadbiskup je bio prisiljen izreći budući da su ostali bez uspjeha svi pokušaji ordinarija da ga, kako prije tako i za vrijeme izborne kampanje, odvrati od kršenja crkvene discipline.

Ideje, premda poželjne i nužne ovome društvu koje je, među ostalima i don Ivan Grubišić zastupao i na temelju kojih je postigao svoj izborni rezultat zajedno s ostalim sudionicima izbora, ne mogu biti opravdanjem njegovom aktivnom sudjelovanju u politici. Kao svećenik, pozvan je uvijek i prvenstveno poštivati norme svoje Crkve, a ne ih kršiti da bi ostvario neki svoj politički cilj.

Sukladno kan. 1350, ovom se kaznom ne umanjuje obveza Nadbiskupije za don Ivanovo uzdržavanje, već zadržava pravo na primanje određene mirovine kao i svi drugi umirovljeni svećenici, prema propisima financijskog sustava Splitsko-makarske nadbiskupije.

U svojoj Odluci od 2. siječnja 2012., nadbiskup ističe da ovu kaznu svomu svećeniku izriče žalosna srca i želi da mu izrečena crkvena kazna bude učinkovit lijek odustajanja od stavova suprotnih crkvenim zakonima, te pridonese promjeni tvrdokornog stava suprotna dostojanstvu poziva i poslanja svećenika Katoličke Crkve.