Milano, Rim, Firenca, Bologna.

Želiš li drugačije provesti ljeto? Kulturni centar Harmica organizira “Kamp leadershipa u Italiji” od 27. lipnja do 5. srpnja. Ideja je potaknuti djevojke između 14. i 17. godina da izađu iz rutine i malo drugačije provedu ljeto.

Tečaj leadershipa bit će koncipiran u trajanju od 3 dana, dok će preostalo vrijeme biti namijenjeno volontiranju, razgledavanju, uživanju u talijanskoj kulturi.

Putovat će se rutom Zagreb-Milano-Rim-Firenca-Bologna-Zagreb. Cijena je 2 500 kn, a u nju je su uključeni svi troškovi: put, hrana, potrebni materijali, smještaj.

Uz učenje o leadershipu i razgledavanje talijanskih gradova, kamp služi i kao velika prilika za stjecanje novih, pravih prijateljstava.

Prijaviti se može putem e-mail adrese: kcharmica.info@gmail.com, ili pozivom na broj 01/4664 112.

Za duhovno obrazovanje odgovorna je Prelatura Opus Dei.

Bitno.net