Vlč. dr. Petar Popović, svećenik Porečke i Pulske biskupije primio je 16. rujna u Rimu akademska nagrada Henri de Lubac za 2020. godinu.

Francuski institut Centre Saint Louis uz pokroviteljstvo francuskog Veleposlanstva pri Svetoj Stolici, svake godine dodjeljuje nagradu za dvije izvanredne doktorske disertacije obranjene na Papinskim sveučilištima u Rimu u području teoloških znanosti, od kojih je jedna napisana na francuskom jeziku, a druga na nekom od četiriju službenih sveučilišnih jezika (talijanskom, engleskom, španjolskom i njemačkom). Time se želi nagraditi ozbiljnost i kvaliteta teološko-filozofskog promišljanja na papinskim sveučilištima, kao i odati počast velikom teologu, isusovcu, kardinalu Henriju de Lubacu.

Vlč. Popović stekao je naslov doktora kanonskog prava na Papinskom sveučilištu Santa Croce (Sveti Križ) u Rimu obranivši doktorsku disertaciju pod naslovom The juridical domain of natural law. A view from Michel Villey’s and Javier Hervada’s juridical realism within the context of contemporary juridico-philosophical perspectives on the „Law-morality“ intersection (Pravna domena naravnog zakona: pogled pravnog realizma Michela Villeya i Javiera Hervade na suvremene filozofsko-pravne perspektive sjecišta moralnosti i prava). Vlč. Popović je tijekom pripreme doktorata (2017. – 2019.) vršio službu asistenta na Fakultetu kanonskog prava na istom Sveučilištu, a od 2019. godine radi kao docent na navedenom Fakultetu, te sudjeluje u izvođenju nastave u predmetima Filozofija prava, Temelji prava u Crkvi, te Deontologija kanonskog prava.

U svojoj disertaciji, vlč. Popović sustavno je prikazao tradiciju pogleda na sjecište moralnosti i prava koja se redovito naziva „tomističkim pravnim realizmom“, propitkujući ujedno mogućnost i granice dijaloga ove tradicije sa suvremenim teoretičarima prava, poput Harta, Dworkina, Raza, Finnisa i Rawlsa. Identificirajući pojam naravnog zakona kao ključnu sastavnicu odnosa moralnosti i prava, vlč. Popović predstavio je načine na koje se može prikazati izravna pravna relevantnost moralnih načela i dobara.

Nagrada je dodijeljena 16. rujna 2020. u prostorijama Francuskog veleposlanstva pri Svetoj Stolici u vili Bonaparte u Rimu. Nagradu je osobno uručio predsjednik komisije za dodjelu nagrade kardinal Paul Poupard, zajedno s veleposlanicom Francuske pri Svetoj Stolici Elisabeth Beton Delegue.

Jednoglasnu odluku o dodjeli nagrade vlč. Petru Popoviću donijela je komisija sastavljena od profesora s papinskih i prestižnih katoličkih sveučilišta:

– kardinal Paul Poupard, predsjednik emeritus Papinskog vijeća za kulturu i predsjednik ove komisije

– p. Serge Thomas Bonino, OP, Dekan fakulteta Filozofije na Papinskom sveučilištu Sv. Toma Akvinski i Tajnik međunarodne teološke komisije, Rim

– p. Michel Fédou, SJ, Professor Teologije pri Centres Sèvres – isusovačkom fakultetu u Parizu

– prof. Denis Moreau, sveučilišni profesor, Sveučilište u Nantesu, Francuska

– prof. Michelina Tenace, profesorica fundamentalne teologije na Papinskom Sveučilištu Gregoriana, Rim

– p. Laurent Touze, Profesor na Teološkom fakultetu, Papinsko Sveučilište Sveti Križ, Rim

– prof. Emanuele Vimercati, Dekan fakulteta Filozofije, Papinsko Lateransko Sveučilište, Rim.

U kategoriji izvanredne doktorske disertacije na francuskom jeziku, nagradu je dobio Francuz vlč. Arnauld du Cheyron de Beaumont, s naslovom La part faite au gouvernement français dans le processus actuel de nomination des évêques. Etude des relations juridiques entre la France et le Saint-Siège, obranjenom na Papinskom Sveučilištu Gregoriana.

U govoru zahvale prilikom primanja nagrade, vlč. Popović izrazio je zahvalnost organizatorima nagrade i komisiji, kao i Porečkoj i Pulskoj biskupiji na potpori tijekom pripreme doktorata, te Hrvatskom papinskom zavodu svetog Jeronima u kojem je živio tijekom pripreme i obrane doktorata. Istodobno je najavio skoro objavljivanje preuređenog teksta disertacije za izdavačku kuću Catholic University of America Press.

Vlč. Petar Popović rođen je 27. rujna 1983., u Rijeci od majke Branke r. Jakšić i oca Radomira. Nakon završene Salezijanske klasične gimnazije i Pravnog fakulteta u Rijeci, postaje bogoslovom sjemeništa Redemptor Mater u Puli, a za svećenika Porečke i Pulske biskupije zaređen je po rukama mons. Dražena Kutleše 2015. godine. Autor je znanstvenih članaka objavljenih u eminentnim hrvatskim i stranim znanstvenim časopisima poput Bogoslovske smotre, Ius Canonicum, Ius Ecclesiae, Anthropotes, Nova et Vetera i Persona Y Derecho, s temama iz područja teoretske i primijenjene filozofije prava na hrvatskom i engleskom jeziku. Dr. Popović izvrsno se služi trima jezicima – talijanskim, engleskim i španjolskim.