Sv. Krševan je vrli rimski časnik iz Akvileje iz druge polovice 3. st. Živio je u vremenu kršćanskih mučenika iz prvih stoljeća Crkve te je pogubljen za Dioklecijanovih progona. Zadrani ga časte već osam stoljeća, a nadbiskupija posjeduje relikvijar sv. Krševana pred čijim su oblikom ruke u prošlosti gradski vijećnici Zadra prisezali da će časno obavljati javne poslove i povjerene dužnosti na dobro građana i društva.

Pravi Kristov vitez i odani Isusov učenik

„Sv. Krševan je svojim držanjem pokazao da je Kristov vjeran učenik. Krševan je bio pravi Kristov vitez koji se pokoravao svome gospodaru Dioklecijanu. Poštivao je državne zakone, ali ih je načinom svoga života nadvisivao. Car mu je zanijekao pravo na vjeru, želio je neka i Krševan žrtvuje carskim kumirima. Nudio mu je položaj namjesnika u rimskoj pokrajini, samo neka zaniječe Krista. No, kako se trebao odreći vjere u Isusa, Krševan, kao pravi i odani Isusov učenik, nije to mogao prihvatiti. Naprotiv, hrabrio je druge kršćane mlade progonjene Crkve u Rimu neka se ne daju zavesti, ne boje, neka ustraju. Među njima je bila i sv. Stošija, mlada Rimljanka koju je poučavao u kršćanstvu, ona je prije Krševana bila zatočena zbog vjere“, rekao je mons. Puljić.

Vrijednost Krševana kao vjernog Isusovog učenika dodatno je potvrđena u progonu i mučeničkoj smrti u Akvileji odsijecanjem njegove glave.

Foto: Ines Grbić / Zadarska nadbiskupija

„Kršćanski mučenici, vitezovi Krista Kralja, ne boje se smrti. Riječ vitez sadrži puno pozitivnih kvaliteta i pravila ponašanja koji pobuđuju divljenje. Tiču se časti, vjernosti, čestitosti, odvažnosti i hrabrosti, a to uključuje i neke vjerske elemente. Zadaća vitezova je bila štititi Crkvu, boriti se protiv izdaje, poštivati vjerske službenike, otklanjati nepravdu i štititi siromahe, promicati mir i biti spreman proliti krv za svoju braću, ako ustreba“, rekao je mons. Puljić, zamolivši da nam sv. Krševan „pomogne kako biti i ostati u ovom vremenu pravim Isusovim učenicima i Božjim vitezovima. Viteštvo i učeništvo prepoznaje se po vjernosti, čestitosti, odvažnosti i hrabrosti. Vremena su vrlo izazovna. Puno toga nas u svijetu zavodi, odvodi i treba biti budan. Treba ostati vjeran Isusovom programu“, poručio je nadbiskup Puljić.

Tko ne uzme svoga križa i ne pođe za mnom, nije mene dostojan

Djelovanje sv. Krševana opisuje zapis u Matejevom evanđelju, a to je radikalno i zahtjevno, rekao je mons. Puljić. „Krševanovo učeništvo opisano je u Isusovom govoru: „Tko ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan. Tko ljubi sina ili kćer više nego mene, nije mene dostojan. Tko ne uzme svoga križa i ne pođe za mnom, nije mene dostojan“ (Mt 10, 37-39). Isus naučava da je učeništvo prva i najveća vrednota, veća i od rodbinskih veza. Isus ne kaže da ne treba ljubiti brata, oca, majku i prijatelja. On kaže, ako ih ljubite više nego mene, niste mene dostojni. Niste moji učenici. Učeništvo je hod za Isusom, križnim putem kojim je on prošao, a za njim su krenuli i brojni učenici i mnogi mučenici poput Krševana“, rekao je nadbiskup, istaknuvši da je sv. Krševan bio zaljubljen u Isusov križ, poput apostola Pavla koji je rekao, Ne daj Bože da bi se ičim drugim hvalio, osim križem Gospodina Isusa Krista.

„Mi kršćani zovemo se tako po križu. Križ je nama uvijek orijentir. Preko križa sve gledamo. U križu sve vidimo i tumačimo. Kristov križ je i Krševanu bio orijentacijska točka da se snađe u  prostoru. Zbog toga su ga naši stari odabrali za svoga pokrovitelja. Jer, u njemu su prepoznali viteške odlike i osobitu odanost Bogu i Crkvi“, rekao je nadbiskup, istaknuvši da je sv. Krševan bio razborit, hrabar i mudar.

Foto: Ines Grbić / Zadarska nadbiskupija

U svjetlu navještaja iz Knjige  Mudrosti, nadbiskup je istaknuo dar mudrosti i važnost toga dara. Trebamo moliti za dar mudrosti. „U bilo kojoj ulozi da se nalazimo, kao roditelj, učitelj, katehet, voditelj javnih poslova, gradonačelnik, odgovoran za nešto, svima nam je potreban dar mudrosti. Svi moramo moliti Božju pomoć, zahvaliti Bogu za protekli dan, za dobro koje smo učinili i pokajati se za ono što nismo učinili ili smo pogriješili. To je mudrost života koju nas poučava navještena Božja riječ“, rekao je nadbiskup.

Naš život je boj, boj za dobro, boj za dobro drugoga, boj za Božje stvari i za Božja prava

U Pavlovoj poslanici učeniku Timoteju, Pavao mu kaže kako se primaklo vrijeme njegovog odlaska, no, da je dobar boj bio, trku završio, pripremljen je za odlazak. „Pavao nadahnjuje, živite tako da možete i vi pred sobom i pred drugima jednom reći, kad vam se primakne vrijeme odlaska, dobar sam boj bio. Naš život je boj. Boj za dobro, boj za dobro drugoga, boj za Božje stvari i za Božja prava. Često govorimo samo o ljudskim pravima. I Bogu treba dati neka prava. Bog je stvorio svijet, nas je stvorio. Ako se borimo za njegova prava, da možemo reći, Bože, hvala da si mi dao snagu da se borim i za tebe“, rekao je mons. Puljić, poručivši: „Blago svima koji mogu na kraju reći, energiju sam uložio i učinio sve da mogu s Pavlom ponoviti, dobar sam boj bio, vjeru sačuvao“.

„Molimo sv. Krševana neka i nama pomogne da dobar boj bijemo i vjeru sačuvamo. Neka bdije nad nama kako bismo iz dana u dan bili zauzeti Božji vitezovi i odani Kristovi učenici, da nas „ništa ne može rastaviti od ljubavi Božje u Kristu Isusu Gospodinu našemu“. U ovom svijetu treba živjeti boreći se za Božje stvari, živeći Božje programe i njegove zapovijedi“ potaknuo je mons. Puljić.

Na blagdan sv. Krševana ujedno se slavi i Dan Grada Zadra kada se održi svečana sjednica Gradskog vijeća. Tradicionalno, na Dan Grada, Grad Zadar svake godine dodjeljuje priznanja zaslužnim pojedincima i društvima koji su učinili vrijedno za opće dobro šire zajednice.

I danas Vatikan daje osobito odličje onima koji se zauzimaju za Crkvu

„Uz viteštvo bila su vezana i odličja s popratnim objašnjenjem: za hrabrost, revnost, za zasluge, za milosrđe, za dobročinstvo, za ljubitelje pravde, za pobožnost i vjernost, za Crkvu i Papu. Priznanje nije samom sebi svrha. Ono je poticaj i potvrda da se Isusovi ideali mogu ostvariti u životu, u kulturi, u javnom i privatnom radu i životu. I danas Vatikan daje osobito odličje onima koji se zauzimaju za Crkvu, Pro ecclesia et pontifice – za Crkvu i Papu“, rekao je nadbiskup Puljić.

Na misi je sudjelovao i zadarski gradonačelnik Branko Dukić sa suradnicima. Mons. Puljić im je čestitao Dan Grada, poželio blagoslov i zagovor sv. Krševana u radu gradske uprave.