Predsjednik Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za život i obitelji dubrovački biskup Mate Uzinić je u emisiji „Argumenti“ Hrvatskoga katoličkog radija u utorak 3. studenoga istaknuo je da eutanazija kojom se prekida život u njegovo završnoj fazi nije samo protivna životu nego i ljudskom dostojanstvu te da je ona zločin koji je moralno nedopustiv čin.

Tema emisije urednika Ivana Taševa bila je „Dostojanstveno umiranje – eutanazija, palijativa, hospiciji“. Prema riječima biskupa Uzinića, Crkva se protivi eutanaziji jer joj je zadaća prenositi zdravi nauk, tumačiti Božji zakon iz kojeg izvire i naravni zakon. Krajem rujna je Kongregacija za nauk vjere izdala dokument u kojemu se govori da je eutanazija etički nedopustiva i poziva se zemlje da ne popuštaju u tom smislu.

Govoreći o eutanaziji, biskup Uzinić primijetio je da se mnogi dadu zavesti lijepim riječima jer i sama eutanazija znači ‘dobra smrt’, ‘dostojanstvena smrt’. Ocijenio je da su prisutni i pogrešni humanizmi. „Crkva smatra dužnošću ponavljati da je ljudski život vrijedan, da ga je vrijedno živjeti u svim njegovim fazama bez obzira na naše sposobnosti koje u tome trenutku imamo“, rekao je biskup.

Upozorio je da je pogrešno tražiti eutanaziju, pravdajući se da se vlastitom situacijom ne želi bit teret drugima: „Važno je naučiti da nismo pozvani na ovaj svijet samo služiti drugima, nego je važno i biti ponizan i dati se služiti. Pomalo je i sebično reći da ne želim biti na teret drugima, jer zašto ja koji želim učiniti dobro drugima ne dopuštam da u situacijama kad je meni potrebno drugi mogu učiniti dobro meni. Trebamo se dati služiti u posljednjim trenucima života. Važno je priznati da sam nemoćan, slab, da mi je potrebna pomoć“.

Osvrnuvši se na palijativnu skrb u Hrvatskoj, biskup Uzinić rekao je da su hospicij u Rijeci, odjeli palijativne skrbi u bolnicama te timovi palijativne skrbi koje organiziraju domovi zdravlja velika pomoć jer uključuju medicinsku, psihološku i duhovnu potporu palijativni bolesnicima i pomažu im živjeti dostojanstveno. Istaknuo je da u tu skrb treba biti uključena i obitelj. „Važna je prisutnost obitelji u posljednjim trenucima života jer se umirući ne smije osjetiti kao teret obitelji nego treba biti prihvaćen. A to pomaže obitelji da lakše prebrodi žalovanje, fazu koja slijedi nakon smrti.”

Biskup Uzinić naveo je duhovnu skrb kao jedan od bitnih čimbenika palijativne pomoći. Crkva u tu situaciju ulazi sa svojom porukom o dostojanstvu, vrijednosti ljudskog života, ali i porukom da je čovjek stvoren na sliku Božju. Crkva se i skrbi na svoj način, molitvom i sakramentima. Crkva i svi kršćani i u tim situacijama trebaju biti milosrdni Samarijanci – trebaju vidjeti, zaustaviti i učiniti ono što mogu. Mi puno puta ne možemo promijeniti situaciju, ali nekad je važno samo biti blizu, zaključio je biskup Uzinić.