Hvarski biskup mons. Petar Palić imenovan je nasljednikom biskupa Ratka Perića u subotu 11. srpnja te je mons. Perić dobio službu apostolskog administratora Mostarsko-duvanjske i apostolskog administratora „ad nutum Sanctae Sedis“ Trebinjsko-mrkanske biskupije.

Osim toga, biskup Palić bi trebao novu službu preuzeti 14. rujna, na blagdan Uzvišenja Svetoga Križa. Dana, 11. srpnja kada je objavljeno imenovanje hvarskog biskupa mons. Petra Palića za nasljednika biskupa Ratka Perića, Kongregacija za biskupe, s potpisom prefekta kardinala Marca Ouelleta, izdala je dekret, prot. br. 284/2020., kojim je biskupa Ratka Perića imenovala apostolskim administratorom Mostarsko-duvanjske i apostolskim administratorom ad nutum Sanctae Sedis [na znak Svete Stolice] Trebinjsko-mrkanske biskupije do preuzimanja službe novoga biskupa. Administratoru ostaju prava, ovlasti i dužnosti pripadne dijecezanskom biskupu sede vacante do kanonske primopredaje.

O ovoj novoj stvarnosti u hercegovačkim biskupijama, biskup je Ratko, okružnicom od 15. srpnja obavijestio sve svećenike, redovnike, redovnice i sve vjernike na području Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije. Okružnicu prenosimo u cijelosti:

Svećenstvu, redovništvu i svima vjernicima u u Mostarsko-duvanjskoj i Trebinjsko-mrkanskoj biskupiji

Braćo i sestre!

Prihvaćanje odreknuća. Nakon što sam prošle godine (2019.), 2. veljače, zahvalan Bogu na svemu Njegovu dobru, navršio kanonsku dob i uručio papi Franji odreknuće od službe u Mostaru, ove godine, 11. srpnja, Sveta je Stolica proglasila da je Papa imenovao nasljednika u Mostaru u osobi hvarskoga biskupa mons. Petra Palića. Istoga dana izrazio sam novomu biskupu bratsku dobrodošlicu u Hercegovinu.

Administrator. Toga istoga 11. srpnja, kako me obavijestio preuzvišeni nadbiskup mons. Luigi Pezzuto, apostolski nuncij u BiH, Kongregacija za biskupe, s potpisom prefekta kardinala Marca Ouelleta, izdala je dekret, prot. br. 284/2020., kojim me imenuje apostolskim administratorom Mostarsko-duvanjske i apostolskim administratorom ad nutum Sanctae Sedis [na znak Svete Stolice] Trebinjsko-mrkanske biskupije do preuzimanja službe novoga biskupa. Administratoru ostaju prava, ovlasti i dužnosti pripadne dijecezanskom biskupu sede vacante do kanonske primopredaje.

Delegirani vikari. Budući da s prihvaćanjem odreknuća prestaju službe Generalnoga vikara i Biskupskoga vikara, a Administrator im može potvrditi iste službe u delegiranu obliku, već sam prema propisu br. 244 Direktorija za pastoralnu službu biskupa, Apostolorum successores – Nasljednici Apostola (objavljen 2004.), potvrdio ovlasti u pisanu obliku dosadašnjemu generalnom vikaru don Željku Majiću i dosadašnjemu biskupskom vikaru za Trebinjsko-mrkansku biskupiju don Ivi Šutalu dok novi biskup ne preuzme službu.

Službe koje ostaju. Prihvaćanjem odreknuća dijecezanskoga biskupa prestaje funkcionirati Prezbitersko vijeće, a njegovu ulogu i dalje vrši Zbor savjetnika. Ostaju netaknute službe Sudskoga vikara, u našem slučaju don Nikole Menala, i Biskupijskoga ekonoma, don Ante Luburića.
Prema crkvenom pravilu: ako je već zaređeni biskup premješten za dijecezanskoga biskupa u drugu biskupiju, mora – debet, nakon primitka službena Apostolskoga pisma, u roku od dva mjeseca preuzeti novu službu (kan. 382, § 2), ako nema neke zaprjeke.

Preuzimanje biskupske službe u Mostaru, dogovorno s novim biskupom Petrom, predviđeno je, s Božjim blagoslovom, na blagdan Uzvišenja Sv. Križa, na obljetnicu posvete katedrale Marije Majke Crkve, 14. rujna ove godine. O svemu ćete opširnije biti obaviješteni. Sve moje prethodno preuzete pastoralne obveze, kao i one potvrđenih vikara, ostaju na snazi do primopredaje.

Srdačan pozdrav u Gospodinu

   + Ratko Perić, apost. adm.