BK

Budućnost Europe ovisi o obnovljenom svjedočenju vjere u politici. Prosvijetljen vjerom ljudski će razum lakše pronaći prikladne odgovore na sadašnje političke i gospodarske izazove – istaknuto je u zaključnom izvješću sa susreta u Edinburghu.

Iz izvješća glavnih tajnika 38. biskupskih konferencija, koji su se u Edinburghu okupili na godišnjem zasjedanju, u mnogim je europskim zemljama jasna težnja u politici, kulturi, zakonodavstvu i javnom mnijenju da se vjeru ograniči u privatne okvire. Nerijetko se zamjećuju prikriveni oblici ograničavanja vjerske slobode, pa i miješanja država u život Crkve. To je udaljavanje u svakodnevnom životu od Boga gubitak za svekoliko društvo, što se posebice zamjećuje u doba gospodarske krize kao što je naše, a koje kao nikad prožima žeđa za Bogom – istaknuto je na susretu.

Susret je bio važna prigoda za tajnike biskupskih konferencija cijele Europe da s glavnim tajnikom Biskupske konferencije Sjedinjenih Država promisle o ulozi kršćana u javnom životu i o potrebi koju Europa ima za Bogom. Promišljanje se odvijalo na tri razine: nacionalnoj, povjerenoj Johnu Haldaneu, ravnatelju Centra za etiku, filozofiju i aktualnost sveučilišta svetoga Anndrije u Škotskoj, europskoj, o stanju u Europi govorio je msgr. Piotr Mazurkiewicz, glavni tajnik Povjerenstva episkopata Europske zajednice, te msgr. Aldo Giordano, stalni promatrač Svete Stolice pri Europskom vijeću u Strasbourgu, a o prilikama u Sjedinjenim Američkim Državama govorio je glavni tajnik Biskupske konferencije Sjedinjenih Država msgr. Ronny Jenkins.

Samo društvo poziva Crkvu da javno govori da se ljudski život, osobe i zajednice, bez Boga ne uspijeva ostvariti u punini. Sadašnja je individualistička, materijalistička i hedonistička kultura bezizlazna, a mora se pronaći izlaz. Rješenje je, a ono je ujedno i poziv svim vjernicima, potvrđeno je na skupu, rast u krjeposti izvrsnosti, naročito u intelektualnoj izvrsnosti. Msgr. Haldane smatra da se Crkva ima intelektualno preporoditi. Biskupi i svećenici, redovnici i laici moraju obnoviti svoje mogućnosti javnoga svjedočenja vjere u današnjem svijetu. To je sukladno i s pozivom Svetoga Oca u proglasu Godine vjere da se pristupi novoj evangelizaciji – primijećeno je na skupu.

Crkva ne donosi javnom životu samo neka moralna pravila za zdrav suživot u pluralističkom društvu, nego još više donosi razumnost da se shvati život i temelji etike i morala. Crkva ne predlaže tehnička rješenja za sadašnje probleme, ali je uvjerena da razum može, osvijetljen vjerom, pronaći putove za ponovno oživljavanje nade u europskom društvu. Spas ne dolazi od politike, nego od Boga, a oni, koji se prepuštaju da ih Bog prosvijetli, u svijet će unijeti njegovo svjetlo – istaknuto je u priopćenju.

Glavni su tajnici Europskih biskupski konferencija očitovali solidarnost s Biskupskom konferencijom Sjedinjenih Američkih Država, u trenutku kada, s onu stranu Atlantika, vjerskoj slobodi prijeti niz zakonodavnih pothvata. Kada se vjerska sloboda svodi samo na bogoštovlje ili na slobodu savjesti, onda se niječe javna nazočnost kršćanske vjere, a to se odražava na svekolikom društvu – tvrde tajnici. Najviše zabrinjava to kada neka država Crkvi nameće prakse koje su protivne samoj savjesti vjernika. Biskupske konferencije žele da u raspravi između države i Crkve u Sjedinjenim Državama pobijedi razumnost.

Tijekom susreta, Erwin Tanner, glavni tajnik Švicarske biskupske konferencije, predstavio je rezultate istraživanja provedenog pri Biskupskim konferencijama o raznim načinima financiranja Biskupskih konferencija u Europi. Prema objavljenim podacima razvidno je da Biskupska konferencija Sjedinjenih Država manjim dijelom financira Europske biskupske konferencije. Najveći im prihod dolazi od vjernika. Obavijesna sredstva često neistinito izvješćuju glede toga, prikazujući Crkvu kao povlaštenu ustanovu, a razvidno je da novčana potpora ne može zadovoljiti sve potrebe i usluge koje društvo traži, primjerice katoličke škole, bolnice i starački domovi.

Glavni su tajnici raspravljali i o ekumenskom dijalogu u Škotskoj i u Europi. Zaključak je da je ekumenski dijalog plodonosniji na lokalnoj nego na međunarodnoj razini. Crkve radije rade na konkretnim projektima, osim toga pokazalo se da je plodonosniji bilateralni nego multilateralni dijalog među crkvama. Zaključuje se da kršćanske crkve u Europi više osjećaju potrebu istinskog jedinstva nego jednostavnu suradnju. Na završetku susreta predstavljene su neke promjene u novom prijevodu misala i lekcionara na engleski jezik. Na kraju je prihvaćen prijedlog tajnika Poljske biskupske konferencije da se sljedeći godišnji susret tajnika održi u Varšavi od 27. do 30. lipnja 2013.godine.

Podsjećamo Vijeće Biskupskih konferencija Europe (CCEE) obuhvaća 33 biskupske konferencije, koje predstavljaju njihovi predsjednici, te nadbiskupi Luksemburga i Kneževine Monako, maronitski ciparski nadbiskup, biskup iz Kišinjeva u Moldaviji, te biskup iz Mukačeva u Ukrajini. Vijećem predsjeda kardinal Peter Erdö, nadbiskup Budimpešte i primas Mađarske, dopredsjednici su kardinal Angelo Bagnasco, predsjednik Talijanske biskupske konferencije i đenovski nadbiskup, te poljski nadbiskup Jozef Michalik, a glavni je tajnik Vijeća msgr. Duarte da Cunha. (rv/bitno.net)