Foto: Shutterstock.com

Novo istraživanje o odrastanju djece u homoseksualnim kućanstvima i psihološkim posljedicama takvog odgoja, objavljeno u novom broju znanstvenog časopisa British Journal of Education, Society, and Behavioural Science, pokazalo je kako je rizik kliničkih emocionalnih problema, problema u razvoju ili korištenja usluga psihijatrijskog liječenja gotovo dvostruko veći u djece homoseksualnih roditelja nego u djece heteroseksualnih roditelja, prenosi stranica Narod.hr.

Riječ je o jednom od najopsežnijih istraživanja na temu, u kojem se analiziralo 512 djece homoseksualnih partnera, odabrane između 207 000 sudionika u Nacionalnom ispitivanju o zdravlju (NHIS) u razdoblju od 1997. do 2013.

Kod 17% djece homoseksualnih roditelja utvrđeni su ozbiljni emocionalni problemi, u usporedbi s 7% kod djece heteroseksualnih roditelja, i to nakon što se uzelo u obzir faktore kao što su dob, rasa, spol te obrazovanje i primanja roditelja.

Stope poremećaja hiperaktivnosti i deficita paćnje (ADHD) također su više – 15,5% u usporedbi sa 7,1%. Isto vrijedi i za poteškoće u učenju: 14,1% nasuprot 8%.

Autor ispitivanja, sociolog Paul Sullins, ispitao je niz različitih hipoteza o tim razlikama, uključujući komparativnu stabilnost prebivališta, iskustvo društvene stigme ili zlostavljanja, emocionalne probleme roditelja (6,1% među homoseksualnim roditeljima nasuprot 3,4% među heteroseksualnim roditeljima), te biološku privrženost.

Kako je i za očekivati, svaki od ovih čimbenika pogoršava emocionalno zdravlje djece, ali tek ovaj posljednji, biološko roditeljstvo, objašnjava gotovo sve varijacije u emocionalnim problemima.

Dok posvojena djeca općenito imaju višu stopu rizika od emocionalnih problema, sama činjenica da su usvojeni ne objašnjava razliku između djece u homoseksualnim i heteroseksualnim kućanstvima.

Kako je pojasnio američki sociolog Mark Regenerus, koji je 2012. objavio rezultate svog istraživanja čiji su zaključci bili slični ovome, novo istraživanje otkriva mnogo toga.

“Ne postoji odgovarajuća zamjena za trajni dar koji djetetu mogu pružiti biološki majka i otac. To nije jamstvo uspjeha. To niti nije uvijek moguće. No, bez toga se vjerojatnost emocionalnih teškoća u najmanju ruku udvostručuje”, napisao je u svom komentaru.

Narod.hr | Bitno.net