Ispovijed

Australski mediji pojačali su pritisak na crkvene autoritete da maknu sakramentalni pečat s ispovijedi u slučaju seksualnog zlostavljanja.

Iako za to nemaju nikakva dokaza, mediji tvrde da sakramentalni pečat ispovijedi može štititi zlostavljače. Zbog toga mediji traže da federalne istraživačke komisije trebaju prisiliti svećenike da odaju sadržaj ispovijedi i predlažu da im Crkva to omogući.

Sydneyski kardinal George Pell, koji je naglasio da je pečat nepovrjediv, bio je posebno na udaru kritika. U svojim komentarima na ovu situaciju, kardinal Pell izjavio je da ga izvješća o seksualnom zlostavljanju ispunjavaju užasom. Rekao je da se srami zbog sudjelovanja katoličkih svećenika u zlostavljanjima. „Neću negirati zlodjela u Katoličkoj crkvi“, izjavio je kardinal.

Međutim kardinal je ponovio: „Ispovjedni pečat je nepovrjediv“. Dodao je i to da australski zakon jasno poštuje pečat i da je svaki napad na njega napad na vjersku slobodu.

Kardinal je istaknuo da svećenici mogu i trebaju prijaviti svako zlostavljanje za koje su saznali van sakramenta pomirenja.

Z.Ć. | Bitno.net

Foto: Shutterstock.com