Čovjek se sastoji od duše i tijela, njegovo je određenje ljubav kojoj uvijek pripada čežnja za jedinstvom.

Par

Kako ljudi shvaćaju svoju spolnost? Odgovor duha vremena glasi: »Spolno samoodređenje.« Odgovoru ponajviše prethodi »spolna orijentacija«, pri čemu je užitak najvažniji kriterij. Ljudi se ponašaju kao da bar na psihičkoj razini postoji jedinstveni čovjek bez spola koji sebi, da tako kažemo, izabire mušku ili žensku odjeću i tako izabire svoju »ulogu«.

Odgovor Crkve na postavljeno pitanje glasi: Božja je namjera bila da čovjeka stvori kao muško i žensko. Pritom je u tjelesno-duševnu strukturu ovog muškog i ženskog čovjeka upisao svoj plan: muško i žensko trebaju »postati jedno tijelo« i trebaju djeci darovati život.

Ali kako danas možemo objasniti mladim i »starijim mladim« ljudima da spolna ljubav koja ne slijedi Božji plan nije samo grijeh nego je predodređena na neuspjeh? Time da pokažemo pod kojim uvjetima se ostvaruje jedinstvo i pod kojim se uvjetima ono ne može ostvariti.

»Nekako loše, stoga zabranjeno, u braku još i dopušteno, ali tu po mogućnosti rijetko i hladno« – glasovi koji su tako govorili o čudu ljubavi u tijelu doista su postojali, ali oni nisu autentično kršćanski. Pravi je pristup drukčiji:

Čovjek se sastoji od duše i tijela, njegovo je određenje ljubav kojoj uvijek pripada čežnja za jedinstvom.

Osobitost je bračne ljubavi traženje jedinstva u tijelu. U ovoj stvari nailazimo na jedno od čuda stvaranja: ljudsko tijelo posjeduje tajnovitu sposobnost da, tako reći, u sebi nosi i izvršava i specifično duhovne procese:

•    Misli su duh, ali su ipak uvjetovane procesima u mozgu.

•    Osjećaji dolaze iz srca, ali postoje hormoni koji ih omogućuju.

•    Smijati se može samo jedna osobnost, no ipak se smije istodobno i tijelo kontrakcijama svojih mišića.

Tako je isto i kod spolnog sjedinjenja:

•    U bračnom zagrljaju tijelo se budi za ljubav, nadrasta samo sebe, postaje utjelovljena ljubav a da ljubav pritom nije prestala biti duhovna ljubav.

Pod kojim uvjetima se ostvaruje ovo posebno jedinstvo ljubavi u tijelu? Kada čovjek svojoj ženi nije više stranac, nije više lopov, nego je kod nje kao kod kuće? Samo jedan romantičan sanjar može pomisliti da je bilo kakvo spolno uzbuđenje moguće prožeti ljubavlju. Gotovo bismo mogli pomisliti, a ispravno je baš suprotno, da je govorenje o ljubavi i sjedinjenju ipak samo priča, pubertetsko brbljanje, a da je u stvarnosti samo riječ o životinjskom u čovjeku, o zasićenom i time umirenom nagonu.

Želiš još ovakvih članaka? Klikni like:

U svjetlu biblijske tradicije to je ovako opisano: sjedinjenje u plodnoj ljubavi jest divna mogućnost čovjeka (protiv svega pesimizma), ali se ona događa samo u posebnim uvjetima (protiv romantike udaljene od stvarnosti). Kao kod mnogih velikih djela – u športu, u znanosti, u umjetnosti ili čak u umijeću kuhanja – za uspjeh jedinstva u tijelu nužni su »idealni uvjeti« koji se nalaze u ljudskoj odgovornosti.

Uvjeti spolne ljubavi okružuju čudo jedinstva kao zaštitni krug zvijezda. Tri se uvjeta tiču tijela, a četiri slobodne volje i srca onih koji se vole.

Gornji tekst je izvadak iz knjige Andreasa Launa Ljubav i partnerstvo. Dopuštenje izdavača za prenošenje teksta iz knjige je ekskluzivno i vrijedi isključivo za portal bitno.net.

Foto: Shutterstock.com