• Poslušnost
• Iskrenost
• Urednost

Do svoje sedme godine djeca jedva imaju koristi od razuma, stoga je najbolje za njih da budu poslušna odgojiteljima i da se trude obavljati tu dužnost s ljubavlju. Međutim, kada naglašavamo važnost ove vrline za manju djecu, ne želimo implicirati da ta vrlina nije važna za starije osobe. To jednostavno znači da se moć shvaćanja jedne osobe treba razvijati na takav način da ona postane sposobna postupati ispravno na vlastitu inicijativu, bez dobivanja cijeloga niza uputa od drugih. U svakom slučaju, na svim dobnim razinama dobra strana osobe počiva na njezinoj poslušnosti prema svima koji su odgovorni za nju, pod uvjetom da se od nje ne traži da čini nešto loše. Poslušnost stvaraju roditelji postavljanjem razboritih zahtijeva. Oni će morati biti vrlo zahtjevni, ali samo u vrlo malom broju stvari, uz davanje vrlo jasnih i preciznih uputa.

Djeca mogu biti poslušna zato što se boje ili zato što nemaju izbora. Ovo su jako loši motivi. Djecu valja poticati na poslušnost iz ljubavi, da pomažu roditeljima: to je prvi korak k razvijanju vrline velikodušnosti.

Istodobno moramo u njima razvijati vrlinu iskrenosti zato što se zahtijevanje da se određene stvari čine (da se posluša) mora postupno pretvoriti u zahtijevanje da se razmišlja (jedan oblik vodstva), a to vodstvo roditelja ima smisla samo ako se zasniva na stvarnoj situaciji djeteta. Iskrenost je također povezana s čednošću i ovoj ćemo se krjeposti vratiti kada budemo govorili o tinejdžerima.

Također smo uključili vrlinu urednosti, i to zbog nekoliko razloga: 1) ako se ova vrlina ne počne razvijati rano, kasnije će je biti teže razvijati; 2) ta je vrlina potrebna za dobro slaganje s drugim ljudima; 3) ona je dobra za mirnu savjest majki, a to je, posve ozbiljno rečeno, važna stvar.

Od djece se može tražiti da budu uredna i čista uz obrazloženje da to ima smisla; međutim, često ima više smisla pozivati se na njihovu osjećajnost negoli na njihovu inteligenciju. Osjećaj dužnosti drugi je razlog za urednost, na primjer, kada je urednost povezana s odgovornim obavljanjem svojega dijela posla.

Ove će tri vrline formirati čvrstu osnovu s koje će se krenuti k nekim drugim krjepostima na sljedećemu stadiju ili fazi.

Gornji tekst je izvadak iz knjige Davida Isaacsa “Izgrađivanje karaktera”. Dopuštenje izdavača za prenošenje teksta iz knjige je ekskluzivno i vrijedi isključivo za portal www.bitno.net.