Danas se često čuje fraza: “Obitelj je u krizi.” Obitelj je, navode nas da mislimo, u opasnosti da postane nešto zastarjelo. Njezino je poslanje dovršeno i društvo sada ima bolje načine za ostvarivanje uloge koju je obitelj uvriježeno preuzimala na sebe. Međutim, već najobičnijim promatranjem vidimo da se osoba rađa u obitelji, da u obitelji ostvaruje svoje prve tjelesne i emocionalne kontakte te da njezina osnovna sigurnost ovisi o obitelji sve dok ne napusti obiteljski dom.

Dakako, lako bi se moglo dokazivati, iz neke druge perspektive, da se osoba može roditi i izvan obitelji. Njezini prvi tjelesni i emocionalni kontakti mogu se organizirati i izvan obitelji, a stanovitu sigurnost može pronaći i u nekoj drugoj vrsti organizacije. Stoga se moramo upitati: “Je li ispravno držati da određene vrjednote koje su specifične za obitelj stvarno postoje?” Ili barem: “Možemo li otkriti i živjeti određene vrijednosti na izričito djelotvoran način zbog specifičnih karakteristika obitelji?”

Na ova se pitanja može odgovoriti s različitih gledišta. Neki će svoje odgovore temeljiti na emocionalnoj, gotovo instinktivnoj, reakciji koja će biti rezultat činjenice da su imali pozitivno iskustvo s obiteljskim životom: njima nije potrebno nikakvo drugo objašnjenje. Tim ljudima ovakva vrsta odgovora može biti savršeno valjana. Međutim, mnogi ljudi, u nekomu trenutku, mogu osjetiti potrebu za racionalnim objašnjenjem ovakve uvjerenosti. Pojedinac mora otkrivati životnu stvarnost kao cjelovita osoba kako bi mogao imati pravi “cjelovit” razvoj. To znači da vrjednotu obitelji, čije iskustvo imamo od najranijega djetinjstva, treba promišljati racionalno kako bi se prosudila njezina nepobitnost, kako bi se vidjelo ima li ta uvjerenost stvaran temelj.

Vjera ti je bitna? Pridruži nam se:

Da bi se moglo doći do odgovarajuće prosudbe, potrebne su informacije, a informacije su rijetko kada “objektivne”. Na njih utječu, na primjer, motivi ljudi koji ih daju, njihovo emotivno stanje te njihovo stvarno znanje o predmetu o kojemu se radi. Uvijek je teško prikupiti dovoljno podataka, a teško je i razlučiti činjenice od osobnoga mišljenja, ono što je važno od onoga što je sekundarno. Drugim riječima, da bi se moglo prosuđivati o nečemu na odgovarajući način, potrebne su smjernice koje će nam pomoći prepoznati što je najvrjednije, što je manje vrijedno, što nema nikakvu vrijednost, pa čak i ono što možda sadrži negativnu vrijednost.

Kada se bude osvrtao na moguću vrjednotu obitelji, kršćanin će dobro postupati bude li uzimao u obzir neposredne deklaracije crkvene hijerarhije. Ono što je relevantno za to nalazimo u Deklaraciji o kršćanskom odgojuGravissimus educationis” Drugoga vatikanskog sabora (GE 3):

“Budući da su roditelji dali djeci život, oni imaju vrlo teško obvezu da ih odgajaju, pa ih stoga valja priznati prvim i povlaštenim odgojiteljima svoje djece. Odgojna zadaća roditeljâ ima takvu važnost da se ondje gdje nedostaje jedva može zamijeniti. Na njima je da stvore takvo obiteljsko ozračje – prožeto ljubavlju i odanošću prema Bogu i ljudima – koje će pogodovati cjelovitom osobnom i društvenom odgoju djece. Obitelj je stoga prva škola onih društvenih krjeposti koje su potrebne svakom društvu. Ponajviše, pak, u kršćanskoj obitelji, koja je opskrbljena milošću dužnostima sakramenta ženidbe, valja djecu od najranije dobi podučavati u skladu s vjerom koju su primila na krštenju da Boga spoznaju i štuju, a bližnjega da ljube. U obitelji djeca stječu prvo iskustvo zdrave ljudske zajednice i Crkve; po njoj se, napokon, uvode u ljudsku zajednicu i u Božji narod. Neka, dakle, roditelji dobro shvate od kolike je važnosti prava kršćanska obitelj za život i napredak samoga Božjega naroda.”

Znanje da se Crkva tako jasno očitovala može biti dovoljna informacija za mnoge kršćane. Međutim, mi ćemo, ovom prilikom, pokušati ponuditi pragmatičnu opravdanost obitelji i dokazati njezinu korisnost pozivajući se na njezinu učinkovitost.

Gornji tekst je izvadak iz knjige Davida Isaacsa Izgrađivanje karaktera. Dopuštenje izdavača za prenošenje teksta iz knjige je ekskluzivno i vrijedi isključivo za portal bitno.net.