Karmelićanke Božanskog Srca Isusova organiziraju uskrsnu duhovnu obnovu za srednjoškolce, studente i radničku mladež koja će se održati 27. travnja u samostanu na Vrhovcu 29 u Zagrebu.

Duhovna obnova traje od 10 do 17 sati, a njezin program obuhvaća kateheze, rad po grupama, ručak, osobni rad (sat šutnje), klanjanje, ispovijed i svetu misu.

Prijaviti se možete do 25. travnja na e-mail: s.dijana.pucko@gmail.com.

Bitno.net