Međunarodni znanstveni simpozij Politička perspektiva općeg dobra održat će se u Splitu od ponedjeljka 8. do srijede 10. svibnja 2023. godine. Simpozij se održava u sklopu Vidik Festivala. Organizator simpozija je udruga Docat Centar Split u suradnji s Papinskim sveučilištem sv. Tome Akvinskog (Angelicum) iz Rima i Hrvatskom udrugom Benedikt.

Od predavača posebno se ističe sestra Helen Alford, dekanica Fakulteta društvenih znanosti na Angelicumu i predsjednicu Papinske akademije za društvene znanosti koja će uz predavanje održati i fokus grupu, pa se ovim putem potiču svi koje zanima više informacija o Akademiji, da se prijave i tako osiguraju svoje mjesto na fokus grupi sa sestrom Alford. Ali isto tako i profesor prava na Sveučilištu New York, Joseph Weiler, koji će održati zanimljivo predavanje i sudjelovati u panel raspravi.

Više informacija možete pronaći na stranici udruge ovdje, a o programu i načinu prijave na radionice i fokus grupe ovdje:

Ovaj simpozij je namijenjen svima koje socijalni nauk Crkve zanima te žele saznati više o tome što Crkva predlaže društvu i na koji način vodi dijalog sa svijetom u kojem djeluje.

Detaljne programe predavanja i fokus grupa možete pronaći ispod: