O važnosti latinskog jezika kao jezika Crkve progovorio je papa Wojtyla u svom apostolskom pismu Dominicae Cenae iz 1980.:

“Rimska Crkva ima osobite obveze prema latinskome jeziku, veličanstvenome jeziku drevnoga Rima, te ih treba i očitovati kadgod se za to pruža prilika.”

Latinski jezik Crkva stoljećima koristi kao liturgijski jezik i kao molitveni jezik. Sva velika međunarodna liturgijska slavlja ili se vrše na latinskom jeziku ili uključuju dijelove i molitve na latinskom.

Saznajte koje su to molitve na latinskom koje bi svaki katolik trebao znati: 8 molitava na latinskom jeziku koje bi svaki katolik trebao znati.

Bitno.net