Pjesma ”S oltara” evangelizacijske skupine Duhovni kutak (nalazi se na albumu ”Ući ću u tvoj hram”) prekrasna je posveta euharistiji i svetoj misi, otpjevana na kajkavskom narečju (tekst je napisao Stjepan Anruš).

Spot za pjesmu priča o imaginarnom liku Bartolu Gajskom, zagorskom rataru čiji život proveden na polju i u Crkvi na svetoj misi postaje metafora za potpuno predanje Bogu i euharistiji kao “znaku jedinstva, vezu ljubavi, vazmenoj gozbi na kojoj se Krist blaguje, duša se napunja milosti i daje nam se zalog buduće slave” (KKC).

Iz Dnevnika Bartola Gajskog:

“Posel v polu, goricama… miris senokoše, zemle i pola i taj posel, tu muku, taj trh prikazati kak pokoru za grehe… i nakon sega hmiti se, srediti se znutra i zvana i iti na mešu de me On čeka. To je moj život…”

“Rad u polju, vinogradu… miris sjenokoše, zemlje i polja i taj posao, tu muku, taj napor prikazati kao pokoru za grijehe… i nako toga umiti se, srediti se iznutra i izvana i otići na svetu misu gdje me On čeka… To je moj život…”

Bitno.net