Misna čitanja

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Oprošteni su joj grijesi mnogi jer ljubljaše mnogo.

I. korizmeni tjedan

Subota, 24. 02. 2018.

Liturgija kvatri

Svagdan

ČITANJA:
iz Prigodnih i zavjetnih čitanja (str. 190.-203.): Iz 55,6-9; Ps 51,3-6a; Lk 7,36-50

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
ljubičasta

IMENDANI:
Montan, Goran, Modest, Sinerot


Prvo čitanje:

Iz 55, 6-9

 

Neka se vrati Gospodin, jer je velikodušan u opraštanju.

 

Čitanje Knjige proroka Izaije

Tražite Gospodina dok se može naći,
zovite ga dok je blizu!
Nek bezbožnik put svoj ostavi,
a zlikovac naume svoje.
Nek se vrati Gospodinu koji će mu se smilovati,
k Bogu našem,
jer je velikodušan u praštanju.
Jer moje misli nisu vaše misli,
i puti moji nisu vaši puti -
riječ je Gospodnja.
Visoko je iznad zemlje nebo,
tako su visoko puti moji iznad vaših putova,
i misli moje iznad vaših misli.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

51, 3-6a.12-14.17

Pripjev:

Smiluj nam se, Gospodine, jer smo sagriješili!

 

Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome,
po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje!
Operi me svega od moje krivice,
od grijeha me mojeg očisti!

Bezakonje svoje priznajem,
grijeh je moj svagda preda mnom.
Tebi, samom tebi ja sam zgriješio
i učinio što je zlo pred tobom.

Čisto srce stvori mi, Bože,
i duh postojan obnovi u meni!
Ne odbaci me od lica svojega
i svoga svetog duha ne uzmi od mene!

Vrati mi radost svoga spasenja
i učvrsti me duhom spremnim!
Otvori, Gospodine, usne moje,
i usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Evanđelje:

Lk 7, 36-50

 

Oprošteni su joj grijesi mnogi, jer ljubljaše mnogo.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Ištite i dat će vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se! Doista, tko god ište, prima; i tko traži, nalazi; i onomu koji kuca otvorit će se.
Ta ima li koga među vama da bi svojemu sinu, ako ga zaište kruha, kamen dao? Ili ako ribu zaište, zar će mu zmiju dati? Ako dakle vi, iako zli, znate dobrim darima darivati djecu svoju, koliko li će više Otac vaš, koji je na nebesima, dobrima obdariti one koji ga zaištu!
Sve, dakle, što želite da ljudi vama čine, činite i vi njima. To je, doista, Zakon i Proroci.«
Riječ Gospodnja.

Ova čitanja se prenose s hilp.hr


Možda vam se svidi

Trenutno se čita