Ako ste čuli da je biti feministkinja nešto antikatoličko, promislite još jednom.

U današnjem svijetu biti katolik može biti kontroverzno, naročito što se tiče ženskih prava.

Feminizam ima povijest zauzimanja za stvari kojima se Katolička Crkva suprotstavlja, bilo da se radi o otvorenom podupiranju prava na pobačaj, ili pak samo o predodžbi da biti majka nije vrijedan posao, i zato nije ništa čudno što katolike riječ „feministički” alarmira.

No sveti papa Ivan Pavao II. je 1995. godine u enciklici „Evangelium vitae” objavio poziv ženama da ustanu u ime feminizma – poziv na „novi feminizam”.

A ako je feminizam dovoljno dobar za Papu koji je sada kanonizirani svetac, dovoljno je dobar i za mene.

Evo tri dobra razloga zašto bi katolici trebali ponosno promicati (novi) feminizam:

1. Ženama i dalje treba naša pomoć

Mi težimo za savršenstvom u raju, ali svijet u kojemu sada živimo definitivno nije savršen. Neki to pripisuju paloj ljudskoj naravi, no koji god bio razlog tome, žene se i dalje po cijelome svijetu suočavaju s ugnjetavanjem – na primjer, kada im se ne dopušta imati vlastito ime, kada nemaju jednak pristup obrazovanju, ili kada ih se tjera da se udaju za svoje silovatelje.

Čak i u Sjedinjenim Američkim Državama jedna od tri žene živi na rubu siromaštva ili u siromaštvu, a bez zajamčena porodiljnog dopusta mnoge žene moraju pristati na barbarsku opciju povratka na posao nekoliko dana poslije poroda.

U svojemu pozivu na novi feminizam sv. Ivan Pavao II. zamolio je žene da prihvate taj pokret „kako bi priznale i afirmirale istinski ženski genij u svakome vidu života u društvu, i nadvladale svaku diskriminaciju, nasilje i izrabljivanje”.

Kao katolici, mi moramo odgovoriti na taj poziv.

Katolički socijalni nauk također promiče tu ideju. Kao katolici, mi smo pozvani pomagati siromašnima i obespravljenima. Nažalost, u mnogo slučajeva te potrebite osobe su žene.

Bilo na drugoj strani ulice, ili na drugoj strani svijeta, žene cijeloga svijeta i dalje trebaju našu pomoć – i vrijeme je da se katolici uključe u ove pothvate u ime feminizma.

2. Kako bismo mogli komunicirati sa sekularnom kulturom i bolje razumjeti pitanja vezana uz feminizam

Iako neki ljudi smatraju da je „feministički” pogrdna riječ, ona u svome temelju nije loša riječ. 

Što činimo riječima? Prenosimo poruke. Riječ „feministički” prenosi jednu moćnu poruku – da ste vi, vaša ideja ili vaš pokret za žene.

Izražavanje potpore ženama otvara vrata, i to je dobro oruđe za započinjanje razgovora koji se inače možda ne bi uopće dogodili. U našemu svijetu ograničenome sa 140 slovnih mjesta poruke na Twitteru vrlo je lako određene teme ili skupine odmah stereotipizirati kao protuženske, no riječ „feministički” postavlja izazov tim pretpostavkama.

Za primjer možemo uzeti pro-life pokret. Dugo vremena pro-lifere se smatralo isključivo protivnicima prava na pobačaj ili pak protivnicima žena, i to u tolikoj mjeri da se pri organizaciji zloglasnoga „Ženskoga hoda” pro-life skupine označilo kao „protuženske”, i nisu bile dobrodošle na Hodu.

A koja je skupina bila tema najviše razgovora? Pro-life skupina koja se nazvala Feministkinjama novoga vala.

Nazvavši se feministkinjama, ova – ali i druge skupine – potaknuli su ljude da zastanu i pitaju: Čekajte malo! Vama je stvarno stalo do žena? Započeli su drugačije razgovore.

Korištenje riječi „feministički” također otvara mogućnost izgradnje mostova prema sekularnim feministkinjama, koje se često bave mnogim pitanjima koja zanimaju i katoličke feministkinje (vidi točku #1).

Kada priznate da su obje strane feministkinje – da je objema stranama stalo do žena i njihove dobrobiti – pronašli ste početnu točku za suradnju.

Na primjer, i sekularne i katoličke feministkinje zanimaju se za žene u zemljama u razvoju i njihovoj mogućnosti za napredak. Ne slažemo se o pristupu plodnosti (promicati ili ne promicati kontracepciju), postoje drugi načini na koje možemo zajedno raditi kako bismo pružili potporu time ženama – možda promicanjem neprofitnih udruga, mikrozajmovima ili etičnoj trgovini.

3. Jer naša vjera uistinu muškarce i žene smatra jednakima (ali moramo bolje razumjeti što to znači)

Ponovimo: koja je definicija feminizma? Vjerovanje da su muškarci i žene jednaki.

Vjerovali ili ne, Katolička Crkva se slaže s time. Zapravo, katolički je nauk da su muškarci i žene jednaki.

„Muško i žensko stvoreni su […] u savršenoj jednakosti, ukoliko su ljudske osobe […]”, stoji u Katekizmu Katoličke Crkve.

„Muškarac i žena s istovjetnim su dostojanstvom ‘na sliku Božju’. Svojim ‘biti muško’ i ‘biti žensko’ odražavaju Stvoriteljevu mudrost i dobrotu.” (KKC § 369)

Ako ste u iskušenju pomisliti da su muškarci „bolji” jer je Bog hodao zemljom kao muškarac, Katekizam nastavlja: Bog nije nikako na sliku čovječju: nije ni muško ni žensko. Bog je čisti  duh, u kojem stoga nema razlike spolova. Ali ‘savršenosti’ muškog i ženskog odražavaju nešto od beskonačnoga Božjeg savršenstva […] (KKC § 370)

Dakle, savršenosti muškog i ženskog – zajedno – odražavaju Božju sliku u čovjeku.

No kako izgleda „savršenstvo ženskoga”? To još pokušavamo shvatiti. Zato je i Papa pozvao na jednu dublju Teologiju žene – kako bismo pokušali odgovoriti na ta pitanja.

Bit feminizma je zauzimati se za žene i omogućavati im da napreduju i budu to što doista jesu. A tko da nas bolje pouči o tome od Onoga tko je stvorio ženu?

Samantha Povlock | FemCatholic

Prevela: Ana Naletilić | Bitno.net