Prihvaćanje samoga sebe jedna je od najčitanijih i najpopularnijih knjiga istaknutoga kršćanskog intelektualca i teologa 20. stoljeća Romana Guardinija. Pisana jednostavnim i razumljivim izričajem, ova knjiga daje duboko promišljen odgovor na temeljna ljudska pitanja: „Tko sam ja? Zašto sam ovakav kakav jesam? Jesam li ono što trebam biti? Kako to mogu postati?“

Ova jednostavna i naizgled obična pitanja vlastitoga identiteta, koja si nerijetko postavljamo, skrivaju duboku tajnu ljudskoga života i njegova smisla. Guardini poziva čitatelja da se zaustavi i da se suoči sa sobom te daje razložne smjernice kako doći bliže istini o samima sebi. A ta je istina ohrabrujuća i puna nade jer na početku mojega postojanja stoji inicijativa, Netko tko mi je dao mene. Na početku stoji Onaj koji me je meni dao općenito i kao ovoga određenog koji jesam. Sve do posljednjih određenosti koje postoje u meni, sve do posljednje osobine koja mi omogućuje da u svemu što činim prepoznam samoga sebe.

Guardini u knjizi tako ističe: „Ne smijem izbjegavati to što mi je dano, primjerice u mašti sanjariti da sam netko drugi, da sam taj i taj… radim to i to… mogu ovo i ono… igram tu i tu ulogu… Ne smijem bježati ni od zla u sebi: loše predispozicije, okorjele navike, nagomilane krivnje. Moram ih prihvatiti i stati iza njih: takav sam… to sam učinio… Ne u prkosu, jer prkos nije prihvaćanje već okorjelost, nego u istini, jer jedino ona može naći izlaz iz zla – takav sam, ali želim se promijeniti.“

Vodeći čitatelja tim putem smirenog prihvaćanja samog sebe ova knjiga pomaže doživjeti svaki novi dan kao novi početak u kojem iznova možemo biti sretni jer smo od Nekoga željeni i voljeni, u kojem možemo prihvatiti samoga sebe kao Božji dar svijetu i nama samima te u tome uvijek iznova otkrivati svoj najdublji identitet i svoje ispunjenje.

Knjiga Prihvaćanje samoga sebe u prijevodu Ive Grubišić Ćurić i s predgovorom dr. fra Tomislava Pervana o životu i djelu Romana Guardinija, dostupna je u svim knjižarama Verbum kao i putem web knjižare Verbum.hr. Više o knjizi možete saznati na linku ovdje.