Prvi znanstveni skup „Hrvatska književnost kršćanskoga nadahnuća – prošlost i suvremenost“ bit će održan u subotu 25. listopada 2014. u Križevcima u organizaciji Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, Glasa Koncila i Udruge za promicanje znamenitih Križevčana „Dr. Stjepan Kranjčić“. Na znanstvenom skupu sudjelovat će 28 znanstvenika iz cijele Hrvatske. Otvorenje će biti u 9 sati u velikoj vijećnici Grada Križevaca, Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12. Prva sesija započinje u 9.30, a druga u 15 sati.

U jutarnjem će dijelu programa o temi „Liturgijski jezik Katoličke Crkve i hrvatski književni jezik“ govoriti Mario Grčević, Abrahamovu žrtva kao inicijalni mit u tri monoteističke religije i njezine stoljetne ikonografske i narativne pretvorbe predstavit će Viktoria Franić Tomić, dok će Mavra Vetranovića u kontekstu kršćanske renesanse predstaviti Antun Pavešković. Pavao Knezović će govoriti o sv. Jeronimu u hrvatskom latinitetu renesanse, a Marinko Šišak dat će kršćanske primjere u Gučetićevu odgojnom nauku. Anela Mateljak Popić predstavit će doprinos franjevca Đure Rapića hrvatskoj propovijednoj književnosti 18. stoljeća, a Goranka Šutalo govorit će o predodžbama o Grcima u Kanižlićevoj teološkoj i crkvenohistorijskoj polemici Kamen pravi smutnje velike (Osijek, 1780).

Nakon stanke Kristina Jug će predstaviti anonimne kajkavske dramske adaptacije s kraja 18. i početka 19. stoljeća i njihov kršćanski svjetonazor, Stjepan Razum analizirat će doprinos Hrvatskoga književnog društva Sv. Jeronima hrvatskoj književnosti kršćanskoga nadahnuća, Hrvojka Mihanović-Salopek interpretirat će duhovno pjesništvo Velimira Deželića starijeg (povodom 150. obljetnice rođenja). Tema Mirjane Zvonković je „Verba movent, exempla trahunt: don Nikola Batistić i hrvatska pučka hagiografska književnost krajem 19. i početkom 20. stoljeća“, a tema Seada Muhamedagića je „Duhovnost – žila kucavica poezije. (Ne)razvidnost duhovnosti u novijoj hrvatskoj lirici“. Sanja Vulić govorit će o vjerskim temama u djelima hrvatskih književnika iz mađarskoga dijela Bačke, a Tanja Baran o kršćanstvu i usmenoj književnosti križevačkoga kraja.

U poslijepodnevnom dijelu programa Božidar Petrač obradit će temu „Postoji li hrvatska katolička književnost? Anketa o hrvatskoj katoličkoj književnosti 1935.“, Stjepan Lice govorit će o djelu Side Košutić kao o književnosti svjetlosti. Anto Gavrić predstavit će dominikanske likove kod hrvatskih književnica, a Zdravko Gavran Kupareove pripovijesti: od događaja do (intuiranog) doživljaja i umjetničkog iskaza. Veronika Mila Popić govorit će o temi „Sestra Bernardina Horvat, milosrdnica: U sjenama povijesti“, Jasna Šego prikazat će egzistencijalne, duhovne i eshatološke obzore Viktora Vide, a Matilda Kolić Stanić Luku Brajnovića, književnika koji je zadužio hrvatsku kulturu.

Nakon stanke Ružica Pšihistal će govoriti o temi „Riječ i šutnja. Razgovori s Bogom u pjesništvu Tončija Petrasova Marovića“, Suzana Peran predstavit će odjeke hrvatske književnosti kršćanskoga nadahnuća u periodici Kršćanske sadašnjosti, Stjepan Tomić Bajsićevu inovaciju u kratkoj priči. Vladimir Lončarević dat će idejne vidike katoličke kritike Miroslava Krleže, Željko Vegh opisat će sudbinu knjiga kršćanske tematike u Gradskoj knjižnici u Zagrebu u doba komunizma. Igor Šipić govorit će o temi „Tomislav Marijan Bilosnić – stvaralaštvo utemeljeno na povijesnoj (ravnokotarskoj) longitudinali kršćanstva“, a Boris Beck će analizirati stilske osobine pjesništva Čede Antolića.

Radovi sa znanstvenoga skupa bit će recenzirani i tiskani u časopisu „Kroatologija“ Hrvatskih studija tijekom 2015. godine.

Cilj je znanstvenoga skupa „Hrvatska književnost kršćanskoga nadahnuća – prošlost i suvremenost“ znanstveno analizirati i vrednovati zanemarenu hrvatsku književnost kršćanskoga nadahnuća te dati doprinos premošćivanju umjetno stvorenoga diskontinuiteta u hrvatskoj književnosti i kulturi općenito.

Znanstveni skup održava se uz potporu Ministarstva kulture RH i Grada Križevaca.

Detaljnije informacije s točnim terminima izlaganja mogu se pronaći na mrežnim stranicama organizatora: www.hrstud.unizg.hr, www.glas-koncila.hr i www.udruga-drstjepankranjcic.hr.