Mt 5, 20-26

Ako ti pri ulasku u hram,
ili neposredno prije žrtvenika
na um padne brat tvoj
ili sestra tvoja
i ako ti pri tom ustrepta srce
jer imaju nešto protiv tebe
ili u grudima osjetiš težinu i bol,
stani!

Okreni se,
iziđi iz hrama,
ostavi dar ako si ga ponio
i potraži sestru
ili brata!

Upravo ti je progovorio Svevišnji!

Nije se obradovao tvome daru
ni tvome dolasku u njegov hram.
Probudio je u tebi svoju zapovijed:
Najprije se izmiri s bratom!
Bez nekog ali
i bez nekog ako.
Izmiri se!

Svevišnji je i njegov Tvorac.
Ako svoga Boga ne otkriješ u svome bratu,
nećeš ni u hramu.
Ako ne obdariš brata svoga sobom,
nećeš moći ni Svevišnjega.
Ne nađeš li načina
da se izmiriš s bratom svojim,
ni tvoj dar Svevišnjem
neće daleko stići.

Iziđi!
Izmiri se s bratom!

A ako te strah
i ne znaš kako to učiniti
i ako se bojiš da će te brat odbiti,
ostavi dar i posti!

Posti i moli!
Na pragu hrama
posti, moli i čekaj!
Potom potraži brata!

A ako ni post
ni molitva
ni strpljenje
ne otvore put do bratova srca,
a tebe na pragu hrama
dočeka pitanje smiješ li ući,
uđi!

Ostavi dar i uđi!

Dragocjenijega dara Svevišnjemu
od svoje čežnje za bratom
i svoje nemoći da dopreš do svoje sestre
nećeš moći naći!