Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome u dane Heroda kralja, gle, mudraci se s Istoka pojaviše u Jeruzalemu raspitujući se: “Gdje je taj novorođeni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti.” Kada to doču kralj Herod, uznemiri se on i sav Jeruzalem s njime. Sazva sve glavare svećeničke i pismoznance narodne pa ih ispitivaše gdje se Krist ima roditi. Oni mu odgovoriše: “U Betlehemu judejskome jer ovako piše prorok: A ti, Betleheme, zemljo Judina! Nipošto nisi najmanji među kneževstvima Judinim  jer iz tebe će izaći vladalac koji će pasti narod moj – Izraela! Tada Herod potajno dozva mudrace i razazna od njih vrijeme kad se pojavila zvijezda. Zatim ih posla u Betlehem: “Pođite, reče, i pomno se raspitajte za dijete. Kad ga nađete, javite mi da i ja pođem te mu se poklonim.” 

Mt 2,1-8

Matej, koji piše svojim sunarodnjacima, jedini spominje mudrace s Istoka.

Mudraci se s Istoka pojaviše u Jeruzalemu

Prva stvar koja upada u oči u ovom biblijskom izvješću je činjenica da došljaci, tražeći Krista, dolaze u središte vjerske i političke moći Izabranoga naroda. No, Boga tamo nema. Bog se ne da niti oduševiti niti zarobiti ljudskim shvaćanjem centra i periferije.

Na nama je da se potrudimo ne ponavljati njihove greške, nego da shvatimo da u Bogu nema središta ni rubova. U Bogu smo i s njim smo uvijek na pravom mjestu

Mudraci su se raspitivali. Ali, pitali su one koji nisu znali Istinu, premda su znali odgovor.

Sazva sve glavare svećeničke i pismoznance narodne

Glavari svećenički, koji su bili nositelji vjerskoga života u Izraelu, i pismoznanci narodni, koji su bili službeni tumači Zakona, svojim nam postupanjem mogu postati poticaj za kvalitetnije življenje.

Kad ih je kralj Herod upitao o Kristovu rođenju, oni su mu veoma kompetentno, potkrepljujući svoje riječi navođenjem Božje Riječi, objasnili gdje se Krist ima roditi.

Nevjerojatno je da ih spoznaja uma nije potakla da uzljube srcem i ostvare životom. Koliko nas ima koji znamo što i kako treba, koji smo čuli Božje poticaje i zapovijed ljubavi, a opet mislimo da se to ne odnosi na nas?

Oni odgovore

Znanje nije dovoljno. Spoznaja nas ne spašava. Nije najbitnije biti stručnjak na određenom području.

Bitno je dopustiti Bogu da nas obrati. Da nam postane važno živjeti po Božjoj riječi, a ne zadivljujuće poznavanje i tumačenje Objave.

Glavari svećenički i pismoznanci su znali odakle dolazi Krist i gdje ga treba čekati. Ali su ipak ostajali u Jeruzalemu kako bi produživali rese i birali pročelja na gozbama.

Pritom se nisu obazirali niti na znakove vremena, niti su bili ganuti ljubavlju tražitelja Boga.

Tada Herod dozva mudrace

Svakome od nas se, poput glavara svećeničkih i pismoznanaca, postavlja opcija hoćemo li ostati u sigurnosti služenja kralju i šablonskom, rutiniranom tumačenju služeći se zapisanom Božjom Riječi, ili ćemo zajedno s mudracima s Istoka potražiti Utjelovljenu Božju Riječ i dati mu se u službu.

Nikola Kuzmičić

Ostale tekstove iz kolumne ovog autora potražite ovdje.

[facebook]Vjera ti je bitna? Klikni like![/facebook]