Materijalno je siromaštvo u velikoj mjeri pogađalo Nirmal Hriday – Dom za umiruće u Calcutti. Stoga ni posao što su ga tamo obavljali volonteri nije bio nimalo lagan. Mnogim je volonterima, osobito u početku, teško padala njega umirućih, no ni ribanje podova ili čišćenje zahoda nije bilo osobito ugodno. Rekao bih kako se za takve poslove nitko nije otimao. Upravo zato što su volonteri na neki način izbjegavali prihvaćanje poslova te vrste događalo se da su sestre ili sama Majka Terezija najčešće čistile spomenute zahode.

Možda i iz pedagoških razloga – tko zna? – kolala je ondje priča o događaju koji se zbio godinama prije, a koji rasvjetljava povezanost između duhovnoga i materijalnoga siromaštva iz neobične perspektive. Jednom je u Dom za umiruće došao elegantno odjeven muškarac koji je molio za kratak susret i razgovor s Majkom Terezijom. Sestre su mu kazale kako se Majka Terezija trenutačno nalazi u stražnjemu dijelu kuće te kako je upravo zauzeta čišćenjem zahoda. Dotični krenu u naznačenu pravcu i zateče Majku Tereziju kako doslovno riba zahod. Vidjevši ga kako dolazi, Majka je Terezija očito pomislila da joj prilazi jedan od volontera pa mu je smjesta počela objašnjavati kako treba ispravno držati zahodsku četku i njome čistiti zahod kako bi se dalo uštedjeti nešto vode. Potom mu turi u ruku zahodsku četku i ostavi ga zabezeknuta na licu mjesta.

Nakon petnaest minuta dotični se vrati, ode ravno Majci Tereziji i reče: “Završio sam. Mogu li sada kratko porazgovarati s vama?”

“Da, svakako”, odgovori mu Majka Terezija.

Izvlačeći kuvertu iz džepa, gospodin joj kaza: “Majko Terezijo, ja sam direktor jedne zrakoplovne linije. Ovdje su vaše zrakoplovne karte. Htio sam svratiti i osobno vam ih uručiti.”

Spomenuti je direktor zrakoplovne tvrtke uvijek iznova pripovijedao spomenutu zgodu ističući pritom: “Bilo je to najvažnijih dvadeset minuta u mojemu životu – čišćenje zahoda.” Rekao je da nikada prije nije doživio takvu radost kao toga dana.

Gornji tekst je izvadak iz knjige Lea Maasburga “Majka Terezija – osobni portret”. Dopuštenje izdavača za prenošenje teksta iz knjige je ekskluzivno i vrijedi isključivo za portal bitno.net. Više o knjizi možete saznati na linku ovdje.