Duhovnost New agea podređena je postizanju prosperiteta, afirmacije, relaksacije, zdravlja, pustolovine itd. John Middleton Murry (1889.–1957.), engleski književni kritičar, smatra da sklad između srca i uma predstavlja “središnji misterij svih najviših religija”.1 Rezultat toga jedinstva bila bi nova vrsta svijesti koju on naziva dušom, transcendentalnim središtem svih kultura, mandalâ, alkemije, tajne faraonove sobe u piramidama, Svetišta nad svetištem.2 Upotreba droga, čiju primjenu u suvremenomu New ageu još malo tko odobrava, može ubrzati iskustva izmijenjenih stanja svijesti. “LSD je cijeloj jednoj generaciji omogućio religijsko iskustvo”3, nastavlja J. M. Murry, ali destruktivna narav droga priječi da kemijski uzrokovan “satori” integriramo u svoju svakodnevicu dok psihotehnike omogućuju kontroliran i stalan napredak prema ovoj širokoj stvarnosti. Anali newageovaca obiluju prijelazima s LSD-a na zen ili iz LSD-a u Indiju.4 Ipak, treba napomenuti, droga iz New agea nikada nije potpuno iščezla. To potvrđuje i iznenađujući uspjeh što ga je 1991. godine postigao u miljeu New agea roman Alexandra i Ann Shulgin, Pihkal. A Chemical Love Story (Pihkal. Kemijska ljubavna priča) koji je Marilyn Ferguson pozdravila kao novi manifest New agea.5 Drugu vrstu tehnika za preobrazbu svijesti tvori razvoj desne strane mozga, intuitivne i srčane. Treću vrstu predstavljaju gnostičke tehnike buđenja božanske iskre u nama.6  Teško je naći misionara New agea koji nije sjedio do nogu nekoga gurua ili učitelja koji ga je inicirao. Ali jednako je tako teško naći misionara New agea koji je ostao dugogodišnji učenik istoga gurua, obično ih je promijenio puno u kratku razdoblju. U svakom slučaju na cijeni su ezoterijska učenja, put šamana (“koji nije religija”), postizanje “šamanskoga stanja svijesti” (shamanic state of consciousness) o kojemu govori antropolog Michael Harner (rođen 1929.) koji je i sam postao popularan u miljeu New agea nakon što se preobrazio u šamana.7

“Izmijenjena stanja svijesti”, koja su okosnica duhovnosti New agea, ne iscrpljuju se gledanjem stvari na drukčiji način, nego i gledanjem drukčijih stvari.8  “Mistično iskustvo” (osjećaji radosti, mira, euforije, ushita, ljubavi)9, kao duhovno uporište New agea, predstavljaju neposredno iskustvo jedinstva svega postojećega, stopljenosti s prirodom ili “višom stvarnošću”10. Mistično iskustvo New agea sinonim je za proširena stanja svijesti, čim god ona bila izazvana: postom, seksom (tantra)11, meditacijom ili halucinacijom (drogom), športom (James Redfield).12 Uvijek označava iskustvo cjelovitosti i jedinstva sa svime, stapanja s kozmosom. Preduvjet ulaska u mistično iskustvo New agea jest odreknuće od stare paradigme i prevladavajućih mentalnih obrazaca.13

Tehnike New agea, piše M. Ferguson, služe za usklađivanje svijesti s puno širim spektrom frekvencija, poput gigantskoga kozmičkog plesa što ga opisuje Capra na obali oceana.14  Zahvaljujući postizanju izmijenjenih stanja svijesti New age vjeruje da je kolonizirao mističnu dimenziju stvarnosti. Meditacija, tehnike disanja i post, po M. Ferguson, spadaju u najrasprostranjenije tehnike za modifikaciju moždanih funkcija i otvaranje duhovnim silama. Osobito su eksperimenti sa psihodeličnim drogama poslužili kao vrata u mistični svijet.15 Aldous Huxley (1894.– 1963.) o ulozi droga na putu prosvjetljenja piše: “Iako na početku supstance koje modificiraju svijest mogu biti zaprekom, na duge staze produbit će duhovni život zajednice.”16  Njegovo iskustvo dijeli još jedna žrtva droga: “Nakon mnogih godina posvećenih istraživanju ‘stvarnosti’ na intelektualnoj razini, posredstvom lijeve cerebralne hemisfere, upotrebom LSD- a spoznao sam za postojanje drugih dimenzija stvarnosti; i sve biblije dobile su značenje.”17 Drugi su, pod utjecajem droga, svjedočili o iskustvu bitka (naravi materije), jedinstva svih stvari, života kao veličanstvene igre (lile) u kojoj svi sudjelujemo, priče koju sami pripovijedamo. Psihijatar Stanislav Grof (rođen 1931.), koji je pratio preko tri tisuće seansa s LSD-om, u psihodeličnim drogama vidi katalizatore mentalnih procesa ili supstance za širenje svijesti. Po Grofu, psihodelične supstance mogu olakšati pristup holografskome kraljevstvu koje su opisali Karl H. Pribram (1919.) i David Bohm (1917.–1992). Iskustvo stečeno drogama potkopalo je stvarnost materijalnoga svijeta. Pod utjecajem psihodeličnih droga kantovsko-newtonovska vizija svijeta čini se neodrživa, pojedinac se osjeća kao polje čiste svijesti. Povijest, sadašnjost i budućnost mu se čine transcendiranima, a sam prostor djeluje multidimenzionalno i neograničeno. Materija više nije kruta nego dezintegrirana u energetske čestice. Drogirani pojedinci svjedoče o neposrednu iskustvu mikrokozmosa i makrokozmosa, vibriranja molekula i rotiranja galaksija, arhetipova i božanstava, anđeoskih i demonskih bića, trenutaka u kojima oživljavaju minula sjećanja, sve do rođenja ili začeća, a nečija sjećanja sežu i u “prethodne” živote. Svemir izranja kao božanska igra i bezgranična mreža avantura svijesti. Po Grofovu mišljenju problem nije u kontradiktornosti samih činjenica koliko u kontradiktornosti između stanja svijesti, konflikt koji Grof drži potvrdom holografske teorije. Slabost Grofove teorije, koje je i sam svjestan, jest što mistična iskustva nisu imali svi koji su uzimali LSD.18

“Mistična iskustva”, ma koliko bila kratkotrajna, jedina su potvrda ispravnosti onima koji se osjećaju privučeni duhovnošću New agea.19  New age sebi pripisuje zasluge za duhovno buđenje čovječanstva i njegovo masovno uvođenje u mistična iskustva: “Makar postoji razlog da vjerujemo kako svi imamo urođenu sposobnost za mistično iskustvo – shvaćeno kao neposrednu povezanost – i makar oko pola populacije potvrđuje da je doživjelo barem jedno spontano iskustvo, nikada ranije ova sposobnost nije bila istražena od toliko velikoga broja ljudi.

Povijest uči da i u zemljama svijeta u kojima su nastale najsofisticiranije tehnike, kao Indija, Tibet, Kina, Japan, samo se vrlo mali broj poduzimao sistematskog istraživanja duhovnog razumijevanja.”20

Duhovnost New agea lišena je metafizičke objave, zatvorena za transcendenciju, ostaje žrtvom vlastitoga psihizma.

Gornji tekst je izvadak iz knjige fra Josipa Blaževića “New age i kršćanstvo”. Dopuštenje izdavača za prenošenje teksta iz knjige je ekskluzivno i vrijedi isključivo za portal bitno.net


1 Marilyn FERGUSON, Nav. dj., 94.

2 Usp. Isto, 95.

3 Isto, 103.

4 Usp. Isto, 103.

5 Usp. Alexander  SHULGIN  – Ann  SHULGIN, PIHKAL. A Chemical Love Story, Brekeley, 1991., 4 (ocjena M. Ferguson je na početku knjige).

6 Usp. Massimo INTROVIGNE, Nav. dj., 171.

7 Usp. Michael HARNER, The Way of the Shaman, New York, 1990.

8 Usp. Marilyn FERGUSON, Nav. dj., 457. “Svaki put kada se proširi vlastita svijest, ili se postigne nova, stvari se vide iz nove perspektive; ne da bi ona ranija bila skroz pogrešna, samo što se sada vidi na drugačiji način, u drugačijem svjetlu. […]. To je srž preobrazbe, koju postiže dio nas koji zna, koji se ne osjeća ugroženim i ne  opire se metamorfozi.” Isto, 478.

9 Usp. Isto, 103.

10 Usp. Isto, 469.

11 Transcendentalnu (ili, točnije, tantričku) dimenziju seksa opisuje Keith SHERWOOD sljedećim riječima: “Spolnim odnosom dvoje ljudi doživljava transcendentalno sjedinjenje jedno s drugim i s kozmičkim poljem. Tako doživljavaju cjelovitost i integritet. (…) U času stapanja i doživljavanja orgazma, čovjek nadilazi granice koje mu nameće fizičko tijelo i svijest i uz pomoć ljubljenoga postiže jedinstvo, a time transcendentnost. Učitelji tantre već su odavno upoznali transcendentalnu prirodu seksa, te bi vodili ljubav kako bi postigli sjedinjenje s kozmičkim poljem. Seks je postao izraz njihove transcendentne ljubavi (…) potpuno značenje ja jesam na svim razinama kauzalnosti. (…) Osobito je važno da čakre budu otvorene pri intimnim odnosima. Blokada samo jedne čakre dovoljna je da onemogući potpuno sjedinjenje.” Keith SHERWOOD, Čakre. Kola života. Priručnik za harmoniziranje energetskih tijela, Zagreb, 1996.

12 James REDFIELD – Carol ADRIENNE, Celestinsko proročanstvo. Iskustveni vodič, 107.

13 Usp. Marilyn FERGUSON, Nav. dj., 471.

14 Usp. Fritjof CAPRA, Tao fizike. Istraživanje paralela između suvremene fizike i istočnjačkog misticizma, Zagreb, 1998. Vidi poglavlje ove knjige: “Fizika New agea”.

15 Usp. Marilyn FERGUSON, Nav. dj., 474.

16 Usp. Isto, 474.

17 Usp. Isto, 475.

18 Usp. Isto, 476.

19 Usp. Isto, 458.

20 Isto, 463.