Ti što prebivaš pod zaštitom Višnjega,
što počivaš u sjeni Svemogućega,
reci Gospodinu: “Zaklone moj! Utvrdo moja!
Bože moj u koga se uzdam!”
Jer on će te osloboditi od zamke ptičarske,
od kuge pogubne.
Svojim će te krilima zaštititi,
i pod njegova ćeš se krila skloniti:
vjernost je njegova štit i obrana!
Nećeš se bojati strašila noćnoga
ni strelice što leti danju.
Ni kuge što se šulja kroz tmine,
ni pošasti što hara u podne.
Jer Gospodin je zaklon tvoj,
Višnjega odabra sebi za okrilje.
Neće te snaći nesreća,
nevolja se neće prikučiti šatoru tvojemu.
Jer anđelima svojim zapovijedi
da te čuvaju na svim putovima tvojim.
Slava Ocu i Sinu
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda
i u vijeke vjekova. Amen.

Molitva je preuzeta iz molitvenika “YOUCAT – molitvenik za mlade”, o kojem više možete saznati na poveznici ovdje.