Ljubim te, Bože moj!

Moja je jedina želja ljubit Tebe,

sve do posljednjega daha mojega života.

Ljubim te, Gospodine,

i jedina milost za koju te molim

jest, da te ljubim vječno!

Bože moj,

ako moj jezik ne može reći

u svim trenucima da te ljubim,

želim da ti moje srce to ponavlja,

koliko god puta dahnem.

Ljubim te, moj božanski Spasitelju

Jer si bio raspet za mene.

Ljubim te, Bože moj,

jer me držiš ovdje dolje raspeta za Tebe…

Bože moj,

kako se približavam svome kraju

iskaži mi milost da se tako povećava moja ljubav.