Zahvaljujemo ti, Oče naš,
za Riječ koja je Tijelom postala
i koja se u betlehemskoj noći nastanila među nama.

Zahvaljujemo ti za Riječ
kojom od vjekova naviještaš
najsvetiju stvarnost samoga Svog Božanstva.

Zahvaljujemo ti za Riječ
kojom si odvijeka nakanio stvoriti svijet
da svjedoči o Tebi Samome.

Zahvaljujemo ti
jer si po Svojoj Riječi uzljubio čovjeka
prije postanka svijeta.

Zahvaljujemo ti,
jer si po Njemu, po ljubljenome Tvojem Sinu
odlučio obnoviti sve stvorenje,
odlučio otkupiti čovjeka.

Zahvaljujemo ti, Oče Vjekovječni,
za betlehemsku noć Božjega rođenja
kada je Riječ Tijelom postala
i moć se Otkupljenja nastanila među nama.

„Zahvaljujemo ti, Oče naš,
za slavni rod Davidov
kojeg si nam dao upoznati
po Isusu – Sinu Tvome”,
rođenom od Djevice
i položenom u jaslice na slamu.

Po tom rodu Davidovu,
po potomstvu Abrahamovu
obećao si izbavljenje
i Tvoj vječni Savez
sa svim ljudima
sa svakim čovjekom na zemlji.

Zahvaljujemo ti za baštinu Tvoje milosti,
koju nisi oduzeo srcu čovjeka,
već si je obnovio po zemaljskome rođenju
Tvoga Sina –
da bismo po Njegovu Križu i Uskrsnuću
s pokoljenja na pokoljenje
vraćali po grijehu izgubljeno dostojanstvo sinova Božjih
odabrane braće Tvoga vjekovječnog Sina.

(prema: Molitve sv. Ivana Pavla II., bozjemilosrdje.net, prijevod: Jelena Vuković)