Kada nam se zaredaju teški događaji i okružuju nas depresivne vijesti, kao što se nam se događa u posljednje vrijeme, jedno od najboljih mjesta na kojem možemo pronaći ohrabrenje jest – Biblija.

U Bibliji je ispisano nekoliko stotina stihova koji nas mogu ohrabriti i podići nam duh. Aleteia izdvaja sedam biblijskih stihova u kojima ćete sigurno pronaći ohrabrenje.

1. “Jahve mi je svjetlost i spasenje:
koga da se bojim?
Jahve je štit života moga:
pred kime da strepim?” (Psalam 27:1-2)

2. “A Bog nade napunio vas svakom radošću i mirom u vjeri da izobilujete u nadi snagom Duha Svetoga.” (Rimljanima, 15:13)

3. “Jahve vodi i učvršćuje korake čovjeku
i mio mu je put njegov.
Ako i posrne, ne pada
jer ga Jahve drži za ruku.” (Psalam 37:23-24)

4. “Ohrabrite se i budite odlučni! Ne bojte se i nemojte prédati pred njima. Ta sâm Jahve, Bog tvoj, ide s tobom; neće te zapustiti niti će te ostaviti.” (Ponovljeni zakon, 31:6)

5. “Svu svoju brigu povjerite njemu jer on se brine za vas.” (Prva Petrova poslanica 5:7)

6. “Sve mogu u Onome koji me jača!” (Poslanica Filipljanima 4:13)

7. “Jer ja znam svoje naume koje s vama namjeravam’ – riječ je Jahvina – ‘naume mira, a ne nesreće: da vam dadnem budućnost i nadu.” (Jeremija 29:11)