Službenica Božja Tereza Helena Higginson bila je pobožna učiteljica… Rođena je na sjeveru Walesa. Njezino ime u Engleskoj se povezuje s najvišim stupnjem misticizma u katoličanstvu. Po riječima njezina ispovjednika, ona je jedna od najvećih svetica koje je “Bog podigao u svojoj Crkvi“.

Sa stajališta mističnog, ona je svakako živjela neobičnim životom, na mnogo načina sličnim životu Padra Pija. Čini se da je od Boga primila mnogo nadnaravnih darova, kao što su dar ozdravljanja, dar proroštva, bilokacije i stigme. Poruka koju nam je prenijela prijeko je potrebna našemu današnjem svijetu.

Tvrdi se da ju je Isus odabrao da objavi pobožnost Presvetoj Glavi Isusovoj kao Prijestolju Božje Mudrosti. To je trebalo popraviti prilike u vremenima izrazite intelektualne oholosti i udaljavanja od vjere. Ta je pobožnost trebala biti ne samo dopuna pobožnosti Presvetom Srcu Isusovu nego i kruna svih pobožnosti.

Zašto pobožnost Presvetoj Glavi?

Srce je sveopći simbol ljubavi.

Pobožnost Presvetom Srcu Isusovu priznanje je ljubavi koja je samo središte kršćanske vjere. “Presveto Srce posve se ispravno drži glavnim znakom i simbolom one ljubavi kojom Božanski Spasitelj neprestano ljubi Vječnoga Oca i sva ljudska bića, bez iznimke” (Katekizam Katoličke Crkve, 478).

K tome, važno poslanje Tereze bilo je promicanje pobožnosti Presvetoj Glavi Isusovoj kao Prijestolju Božje Mudrosti, ne kao nadomjestak pobožnosti Presvetome Srcu, nego kao njezinu nadopunu. Isprva se to čini čudno! No, potrebno je samo malo razmisliti o tome da bi se prepoznalo nevjerojatan smisao te pobožnosti. Jer, upravo glava kontrolira srce i njime upravlja, a mudrost usmjerava ljubav.

Podrijetlo pobožnosti

Tu se pobožnost najbolje može utvrditi iz Terezinih vlastitih tekstova, koje je napisala iz poslušnosti svome ispovjedniku. Tereza je doživjela važno duhovno iskustvo na blagdan Presvetoga Srca Isusova 1879. Toga je prijepodneva Terezu obuzeo dubok osjećaj ništavnosti i poniznosti, sve dok je Isus nije utješio. Potom se, duboko zamišljena, povukla u sobu:

„Dok sam razmišljala o prevelikoj ljubavi Presvetoga Srca, ponudila sam svome Božanskom Zaručniku istu takvu ljubav kao iskupljenje za našu bešćutnost, te njegovu postojanost i beskonačna bogatstva kao naknadu za naše siromaštvo i bijedu, Isus mi je iznenada predočio svoje Božanstvo kao nekakav velik i sjajan kristalni kamen u kojem se odražava sva prošlost, sadašnjost i budućnost na takav način da je njemu sve prikazano sada i zajedno. Iz toga golemog kamena isijavale su svjetleće zrake u divnim bojama, neusporedivo sjajnije od deset tisuća sunca, za koje sam shvatila da su predstavljali bezbrojne Božje osobine. Na tome golemom dragom kamenu kao da je bilo bezbroj očiju, koje su, tako sam shvatila, prikazivale Božju Mudrost i Znanje. Naš mi je Blagoslovljeni Gospodin prikazao tu Božju Mudrost kao pokretačku snagu koja upravlja gibanjima i ljubavlju Presvetoga Srca, i pokazao mi da ta ljubav ima jednak učinak i moć i onda kada najmanje djeluje, i podiže tu ljubav kao što sunce podiže morske pare. Objasnio mi je da bi Presvetoj Glavi Isusovoj, kao Prijestolju Božje Mudrosti i pokretačkoj snazi Presvetoga Srca, trebalo iskazivati posebnu pobožnost i štovanje…”

Većina kasnijih objava dogodila se u crkvi sv. Aleksandra u Bootleu, koja je tragično uništena u bombardiranju u svibnju 1941. godine.

Terezini tekstovi obiluju objašnjenjima te pobožnosti, koja se odnose na Isusove upute i odgovaraju na upite ispovjednika. Ovdje donosimo samo malen dio tih uputa.

Foto: Flickr/Herr P.

Dana 27. travnja 1880. Tereza piše u veselom tonu kao da je još napola u ekstazi:

„Naš Božanski Gospodin govori kako je blizu vrijeme kada će se Očevu Mudrost štovati, a Božja ljubav prema čovjeku objaviti u svjetlu koje sjaji u tami i obasjava svakoga čovjeka koji dolazi na svijet. Volja je našega predragog Gospodina da se njegovu presvetu Glavu štuje kao Prijestolje Božje Mudrosti, ne Presvetu Glavu doslovno (mislim, kao što štujemo njegove presvete Ruke i Noge), ne tako, nego Glavu kao hram moći duše i umnih sposobnosti, i u njima Mudrost koja je upravljala svom ljubavlju Presvetoga Srca i gibanjima cijeloga Bića Isusa, našega Gospodina i Boga.

Njegova Božanska volja nije da moći duše i osobine uma, ili Božja Mudrost koja je vodila, upravljala i ravnala svime u njemu (Bogo-Čovjeku), budu štovani na različite načine, nego da sve one budu posebno čašćene, a da njegova Presveta Glava bude štovana kao njihov Hram.

Gospodin mi je također pokazao kako je glava i središte svih osjetila tijela, te da ova pobožnost nije samo dopuna pobožnosti Presvetome Srcu, nego kruna i savršenstvo svih pobožnosti…

Naš predragi Gospodin nije izrijekom odredio točno vrijeme kada bi ova pobožnost trebala postati javna, ali mi je objasnio da će svakoga tko bude tako štovao njegovu Svetu Glavu Bog nagraditi velikim nebeskim darovima.”

Za vrijeme duhovne krize u lipnju 1883. godine napisala je:

„Pokazao mi je kako čovjek zlouporabom triju moći Njegove besmrtne duše i svojim grijesima vrijeđa Božju Mudrost, kako sve više nastoji uništiti sliku Trojedinoga Boga u sebi, te mahnitim glupostima pokušava izigravati Boga… Čovjek svojom nevjerom također zamračuje svoj razum. Uklonimo li sunce, ne možemo imati svjetla ni topline. Oduzmemo li vjeru koja je svjetlo duše, sve postaje trulež i pustinja. Ako nemamo vjere, ne možemo služiti Bogu ni ljubiti ga… Zemaljska mudrost zapravo je ljudska glupost koja duše povlači u ponor tame, koji je pakao. Kao i od davnina, kada se ljudsko srce postavilo protiv Boga, Presveto Srce Isusovo, ljudsko a opet Božansko (sjedinjeno s Božanskom Osobom Sina Božjega), jer pripada Božjemu Sinu koji je postao čovjekom, bilo je sredstvo iskupljenja, a Isus je pokazao goruću ljubav svoga Presvetoga Srca i požalio se na ljudsku bešćutnost, te zatražio kajanje i sućut, pa su duše bile zagrijane u plamenu Božje ljubavi i ponovno su gorjele (toplinom) milosrđa prema Bogu Ljubavi – tako i u današnje vrijeme, kada nevjernost, intelektualni ponos i otvorena pobuna protiv Boga i Božjega zakona, samovolja i oholost pune ljudske misli i udaljavaju ih od povezanosti s Isusom te ih vežu teškim lancima vlastitih interesa, osuđivanja, napuštanja svih zapovijedi, želje da sami vladaju, iskazivanja neposlušnosti Bogu i njegovoj Svetoj Crkvi, danas nam taj isti Isus, Utjelovljena Riječ, Mudrost Oca, koji je postao poslušan sve do smrti na križu, ponovno daje protuotrov, sredstvo koje je moćno, koje djeluje i koje će na svaki način nadoknaditi, te koje stostruko otplaćuje dug zadužen kod beskrajne Božje pravednosti. ”

Svetkovina

„Kao što sam Vam rekla, naš me ljubljeni Gospodin zamolio neka vam prenesem kako on želi da se njegovu Presvetu Glavu javno štuje i časti kao Prijestolje Božje Mudrosti, te je također rekao da bi petak, osmi dan od svetkovine Presvetoga Srca, trebalo proglasiti danom svetkovine u njezinu čast (Presvete Glave), kada bi mu trebalo ponuditi posebnu zadovoljštinu i pokoru.”

Foto: Cathopic

Obećanja onima koji časte Presvetu Glavu Isusovu

Dana 15. lipnja 1880. Tereza piše:

„Naš mi je predragi Gospodin pokazao beskrajnu slavu koja će se po ovoj pobožnosti iskazati klanjanja dostojnom Presvetom Trojstvu i njegovu presvetom Čovještvu” (misli se na ljudsku prirodu).

Dana 10. rujna 1880. ona piše:

„… Dao mi je spoznati da će posebnom slavom okruniti sve one koji budu širili ovu pobožnost. One koji njega odjenu slavom na zemlji, on će odjenuti slavom pred anđelima i ljudima u nebeskim dvorima te ih okruniti neprekidnom radošću. Vidjela sam slavu pripravljenu za troje od četvero takvih ljudi i bila sam zadivljena veličinom njihove nagrade, jer sam opazila da su presveti Gospodin i njegova presveta Majka uzeli u obzir to iskazano štovanje kako bi izbrisali ljagu nanesenu premudrom i presvetom Gospodinu kada je bio okrunjen i izrugivan s podsmijehom i prijezirom. Činilo se kao da će toga trenutka to trnje procvjetati. Mislim da bi on sada želio biti okrunjen i priznat kao Mudrost Oca, pravoga Kralja nad kraljevima.”

Obraćenje Engleske

Spasovo 1881.

„Kada sam kleknula da se tri puta poklonim Presvetome Trojstvu, na slavu svetog Čovještva, osjetila sam snažnu toplinu i slavu Sunca Božje Pravednosti, i čula sam zvukove hvale i pjesme slavlja u nebesima koje su odjekivale na zemlji i ponovno sa zemlje, a bile su to crkvene pjesme zahvalnosti i štovanja Prijestolja Božje Mudrosti.

Potom sam u golemu kristalu vidjela odraz slave koju će vazda Presveto Trojstvo primati od pobožnosti Presvetoj Glavi, te bezbroj duša koje će njezinim svjetlom biti vođene u naručje prave Crkve i, na kraju, prema Božjem prijestolju. Također shvaćam da bi ovo trebao biti jedan divan način obraćenja drage i jadne Engleske, i da nije tako daleko dan kada će ona svoj razum podrediti poslušnosti vjeri te će na neki način ovom pobožnosti popraviti zlo udaljavanja od vjere, te da će se Marijino i Ime i Sina Marijina častiti više no što su ikada bili obeščašćeni.”

16. srpnja 1881. 

„Potaknuo me da molim za pravo svjetlo, vjeru i mudrost svih, osobito nevjernika i grešnika, i dao mi je spoznati kako bi narod naše drage zemlje trebao zablistati i u sjaju toga istinskog svjetla i ovom pobožnošću vratiti više duša nego što ih je otjerala tama njegove nevjernosti. Izgledalo je da Marija moli sa mnom, te je svoga Božanskog Sina podsjetila da je Engleska nazvana Marijinim „Mirazom”, i on je njezine ruke ispunio milostima i blagoslovom za nas, a nova slava kao da je oko nje isijavala odsjaj slave koja krasi Prijestolje Božje Mudrosti.”

Terezine posljednje riječi:

(upućene njezinoj njegovateljici Agnes Casey – kasnije sestra Marija Franciska)

„Ne boj se, drago dijete, nego s povjerenjem punim ljubavi stavi svoje ruke u ruke svoga Oca i on će te sigurno voditi svakom stazom, a ondje gdje je put oštar i kamenit, on će te nositi u naručju.”


Molitva Presvetoj Glavi Isusovoj

Mudrosti Presvete Glave,
vodi me na svim mojim putovima!
Ljubavi Presvetoga Srca,
ražari svoju vatru i prožmi me njome!

3 x Slava Ocu u čast Božje Volje, Pamćenja i Razuma.

Prijestolje Božje Mudrosti i pokretačka snago što upravljaš svim gibanjima i ljubavlju Presvetoga Srca, neka te upozna svaki um, zavoli svako srce i hvale svaka usta, sada i uvijeke. Amen.

Pomolimo se:

Predragi Isuse, nauči me da budem pošten, nauči me da ti služim onako kako Ti to zaslužuješ, da dajem i ne očekujem ništa zauzvrat, da se borim i ne marim za rane, da u muci ne tražim odmora, da radim i ne pitam ni za kakvu nagradu, Bože moj, osim spoznaje da činim tvoju volju. Amen.

Litanije Presvetoj Glavi Isusovoj

Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!
Oče Nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,
Duše Sveti Bože,
Sveto Trojstvo, jedan Bože,

Sveta Glavo Isusova, sazdana od Duha Svetoga u krilu Blažene Djevice Marije,
Sveta Glavo Isusova, Riječju Božjom bitno sjedinjena,
Sveta Glavo Isusova, hrame Božje Mudrosti,
Sveta Glavo Isusova, ognjište svjetlosti vječne,
Sveta Glavo Isusova, neizmjernog razuma,
Sveta Glavo Isusova, zaštito od zablude,
Sveta Glavo Isusova, sunce Zemlje i Neba,
Sveta Glavo Isusova, riznico znanja i jamstvo vjere,
Sveta Glavo Isusova, zažarena ljepotom, pravdom i ljubavlju,
Sveta Glavo Isusova, puna milosti i istine,
Sveta Glavo Isusova, živi uzore poniznosti,
Sveta Glavo Isusova, odsjaju Božjega veličanstva,
Sveta Glavo Isusova, središte svemira,
Sveta Glavo Isusova, omiljela Ocu Nebeskome,
Sveta Glavo Isusova, majčinski milovana od Djevice Marije,
Sveta Glavo Isusova, počivalište Duha Svetoga,
Sveta Glavo Isusova, zasjala odsjevom svoje slave na Taboru,
Sveta Glavo Isusova, koja na zemlji nisi imala gdje počinuti,
Sveta Glavo Isusova, pomazana mirisnom pomašću Magdalene,
Sveta Glavo Isusova, koja si Šimunu rekla kako te nije pomazao kada si ušla k njemu,
Sveta Glavo Isusova, oblivena krvavim znojem u Getsemanskom vrtu,
Sveta Glavo Isusova, što si plakala zbog naših grijeha,
Sveta Glavo Isusova, trnjem okrunjena,
Sveta Glavo Isusova, zlostavljana u vrijeme Muke,
Sveta Glavo Isusova, utješena Veronikinim hrabrim činom ljubavi,
Sveta Glavo Isusova, što si se priklonila k zemlji kada si nas spašavala dijeljenjem svoje Duše od Tijela na Križu,
Sveta Glavo Isusova, voditeljice naša i nado naša,
Sveta Glavo Isusova, što poznaješ sve naše potrebe,
Sveta Glavo Isusova, što dijeliš sve milosti,
Sveta Glavo Isusova, što upravljaš svim gibanjima Božjega Srca,
Sveta Glavo Isusova, što vladaš svijetom,
Sveta Glavo Isusova, što ćeš suditi sva i naša djela,
Sveta Glavo Isusova, što proničeš tajne naših srdaca,
Sveta Glavo Isusova, hoćemo da te upozna i časti cijeli svijet,
Sveta Glavo Isusova, što ushićuješ anđele i svete,
Sveta Glavo Isusova, što ćemo te jednom promatrati bez vela,

Isuse, častimo Tvoju Svetu Glavu.
I podlažemo se svim odlukama njezine neizmjerne mudrosti.

Pomolimo se!

Gospodine Isuse, ti koji si se udostojao objaviti svojoj službenici Terezi Higginson svoju žarku želju da vidiš kako štujemo tvoju Svetu Glavu, daj nam milost da radosno širimo čašćenje tvoje Presvete Glave i da u našu dušu prodre zraka tvoga svjetla, da, vođeni tvojom Božanskom Mudrošću, postignemo nagradu obećanu tvojim izabranicima! Amen!

Molitva Tereze Higginson za širenje pobožnosti Presvetoj Glavi Isusovoj

Beskrajna Mudrosti, neizmjerna Ljubavi, kako su nedokučivi tvoji putovi!
Gospodine, obznani svoju želju da se tvoju Presvetu Glavu časti kao prijestolje Božje Mudrosti i da se Tvoja Sveta Duša, nasmrt žalosna, utješi.
Dođi i pokaži da si ti Svemogući Bog! Objavi žarku želju svoga Presvetoga Srca! Požuri, Gospodine, nemoj oklijevati za svoje dobro, Bože moj!
To te usrdno molim po tvojoj Predragocjenoj Krvi i poradi tvoje Muke.

Uvijeke Presveto Trojstvo, molim te, po Svetom Imenu Isusovu, na slavu Prijestolja Božje Mudrosti i po žarkoj ljubavi njegova Presvetoga Srca molim te u Ime Marije i Josipa, i radi spasenja duša, da objaviš i raširiš ovu pobožnost!

Gospodine, ti znaš želju kojom ti želim udovoljiti, a i to koliko sam bespomoćan i slab, i kako je do sada malo učinjeno. Progovori, Gospodine, i kaži što bi htio da činimo!

Gornji tekst je izvadak iz knjige “Molitvenik u čast Presvetoj Glavi Isusovoj”. Dopuštenje izdavača za prenošenje teksta iz knjige je ekskluzivno i vrijedi isključivo za portal bitno.net. Više o knjizi možete saznati na linku ovdje.