Gospođice, trebali biste se potpuno predati u ruke našega do­brog Boga koji će, nakon što udovoljite svojim malenim obvezama vezanim uz Vašu pobudu i planove o kojima mi govorite, biti zadovoljan s bilo čime što uči­nite, pa i s manjim od toga. Riječju, morate smoći hrabrosti i učiniti sve što je u vašoj moći da postanete re­dovnica jer Vam je sam Bog usadio tu želju u srce. Ali ako i poslije svih Vaših nastojanja ne uspijete u tome, ne biste mogli ugoditi našemu Gospodinu više nego žrtvujući mu svoju volju, čuvajući svoj duševni mir, poniznost i pobožnost i pokoravajući se njegovoj bo­žanskoj volji i promislu. Shvatit ćete to jasno kada, na­kon što dadnete sve od sebe, shvatite da Vam se želje ne mogu ispuniti.

Jer dobri naš Bog katkada iskušava našu hrabrost i našu ljubav tako što nas lišava stvari koje nam se čine, a to doista i jesu, vrlo korisne za našu dušu. I ka­da vidi da, unatoč tome što žarko žudimo za njima, ostajemo i dalje ponizni, nepomućena duha i pomi­reni s time da ne možemo imati ono za čime žudimo, daje nam blagoslov koji je veći kada smo lišeni stva­ri za kojom čeznemo nego kada je posjedujemo. Jer u svim stvarima i u svemu Bog ljubi one koji mu čista i priprosta srca, u svakoj prigodi i u svemu što se zbiva, mogu reći: “Neka bude volja tvoja.” Mt 6,10.

Vaš odani

Franjo

Gornji tekst je izvadak iz knjige „Život u radosti“. Dopuštenje izdavača za prenošenje teksta iz knjige je ekskluzivno i vrijedi isključivo za portal www.bitno.net.