Čim se ujutro probudiš

Prije svega, možda još u krevetu, pogledaj prema Isusu i pusti da te on obasjava pet minuta. Zatim “biraj brojeve” Očenaša.

Molitva za svako jutro

Učini posvetu Isusu, reci: “Tebi sve pripada, tebi sve predajem.”

“Isuse, pođi danas sa mnom kamo god pođem. Isuse, vodi me, idi preda mnom.”

“Znam, Bog me voli. Ja sam njegov miljenik/miljenica.”

Gornji tekst je izvadak iz knjige sa seminara prof. dr. Tomislava Ivančića “Molitva koja liječi”. Dopuštenje izdavača za prenošenje teksta iz knjige je ekskluzivno i vrijedi isključivo za portal bitno.net. Više o knjizi možete saznati na linku ovdje.