Gledaš li možda ovih dana u svoju budućnost? Možda ti je Marijina zbunjenost bliska. Možda i ti ne znaš kako će se stvari odviti. Zabrinut si za sebe, svoju obitelj, za one koje voliš. Ako si Mariji sličan u postavljanju pitanja, slijedi je i dalje, budi joj sličan u osluškivanju anđela koji joj donosi Božju poruku. „Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti.” Prevedeno na razumljiviji jezik, anđeo joj je rekao da neće ostati sama. Treba se prepustiti i predati Bogu. On će se pobrinuti. Duh Sveti će ju voditi.

Vidiš, čudesan je Bog. On ne daje ono što mi ne možemo nositi. Ne želi nas slomiti. On je otac koji ljubi. Kada razmišljaš o sebi i svojoj budućnosti moraš znati da u tebi postoji silna sposobnost da se suočiš sa svim izazovima i da možeš činiti divne stvari. Darovan ti je Duh Sveti. U Mariji on je utjelovio Boga, a u tebi Duh Sveti utjelovit će nebesku snagu i milost.

Promisli, nad čime ti postavljaš pitanja „Kako će to biti?”. Nad čime ili pred čime dramatiziraš? Zar ne vjeruješ da će te Duh Sveti voditi? Kada se prepustiš Duhu Svetomu, svako tvoje „Kako?” pretvorit će se u „Sve mogu u onome koji mi daje snagu!”.

Gledaj u Mariju. Gledaj kako se tope njezina pitanja.

Uči od nje. Slijedi je. Idi za njom. Promatraj kojim putem trebaš i ti ići da bi Bogu rekao „Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!” Upamti, anđeo tada neće otići od tebe, nego će te tek tada početi voditi putovima kojima do sada nisi hodio. Tek tada ući ćeš u slobodu i okusiti kako je ona lijepa. Gledaj u Mariju.