Rezultati istraživanja u sklopu znanstvenog rada fra Marija Knezovića „Evangelizacija u digitalno doba – Crkva, mediji i odnosi s javnošću“ pokazuju kako pastoralni djelatnici u BiH među internetskim portalima najviše prate Bitno.net. Anketirano je 225 tisuća pastoriziranih vjernika u BiH, a među njima i 90 svećenika, 90 župa te 11 institucija Crkve u BiH.

Pastoralni djelatnici su mogli istaknuti koje internetske portale najčešće prate i dati im svoju ocjenu. Po tom uzorku najviše se prati Bitno.net, s 25,1% posjetitelja. Na drugome mjestu s 24,9% je Nedjelja.ba (prije Ktabkbih.net – Katolička Tiskovna Agencija), portal koji se uređuje pod okriljem Biskupske konferencije BiH. Od trećega do petoga mjesta izdvojeni su portali društveno-političkoga karaktera. Naš portal je u tom istraživanju ocijenjen s prosječnom ocjenom 9 (ocjene od 1 do 10).

Hrvatska televizija (HRT) je najgledanija među svećenicima i prati je 46% ispitanika. Federalna televizija (FTV), koja je prvotno zamišljena kao svojevrstan javni medij Federacije BiH gdje dominantno žive Hrvati i Bošnjaci, na drugome je mjestu s 26%. Na trećemu mjestu je državna Bosansko-hercegovačka televizija (BHT1) s postotkom gledanosti 11,9%. Među pet najgledanijih je i Laudato – obiteljska TV s postotkom od 10,1%, a peta među izdvojenima je Naša TV sa 6% gledanosti. Ove posljednje dvije televizijske postaje emitiraju se kabelskim putem pa je mogućnost njihova gledanja manja u odnosu na prve tri televizije koje se uz kabelski emitiraju i zemaljskim (digitalnim) putem. Što se prosječnih ocjena pojedinoga medija tiče, najbolje je ocijenjena Laudato – obiteljska TV s maksimalnom ocjenom 10. Izuzmemo li Našu TV koja je dobila ocjenu 7, ostale tri javne televizije su dobile jako loše ocjene i kreću se ispod 4.

Najslušanija radijska postaja među svećenicima je Radiopostaja Mir Međugorje s postotkom od 39,5%. Ovaj rezultat ne iznenađuje jer su kod upita pastoralni djelatnici upravo tu radijsku postaju stavili na prvo mjesto po utjecaju za širenje evangelizacije. Na drugome je mjestu Radio Marija BiH s postotkom od 18,4%. Sljedeće tri radijske postaje su u postotcima slušanosti u maloj razlici. Hrvatski radio sluša 15,8%, Hrvatski katolički radio 13,3%, te Radio Herceg Bosne 15,5%. Vrlo visoke ocjene 9,2 dobile su Radiopostaja Mir Međugorje i Radio Herceg Bosna. Hrvatski katolički radio je ocijenjen s 8,4, Radio Marija BiH je ocijenjen sa 7,9, a najniži ocjenu je dobio Hrvatski radio – 7,3.

Od tiskovina je najčitanija dnevna novina Večernji list s 36,6% čitatelja. To se moglo i očekivati jer je on, uz Dnevni list, jedina dnevna tiskovina na hrvatskome jeziku u Bosni i Hercegovini. Ostale tiskovine na rang listi čitanosti su vjerske novine. Na drugome mjestu po čitanosti je jedina tjedna novina vjerskoga sadržaja u Bosni i Hercegovini – Katolički tjednik – s postotkom od 19,5%. Glas koncila, vjerski tjednik koji izlazi u Zagrebu, čita 14,7% ispitanih, a ostale dvije najčitanije tiskovine su mjesečnici: Naša ognjišta s 14,6%, te Svjetlo riječi s 14,5%. Najvišu ocjenu je dobio Glas koncila – 9,3, potom Katolički tjednik 8,9, a Svjetlo riječi je na trećem mjestu s prosječnom ocjenom 8,2, dok su Naša ognjišta četvrta po ocjeni – 7,6. Najnižu ocjenu je dobio Večernji list – 5.

Iz knjige, koja je u pripremi, dr. sc. fra Marija Knezovića „Evangelizacija u digitalno doba – Crkva, mediji i odnosi s javnošću“.

Bitno.net