Ravnatelj Tiskovnog ureda Svete Stolice Matteo Bruni pojašnjava riječi koje je papa Franjo spontano izgovorio 25. kolovoza u videovezi sa sudionicima Dana ruske mladeži u Sankt Peterburgu: „Papa je htio potaknuti mlade da očuvaju i promiču sve ono što je pozitivno u velikoj ruskoj kulturnoj i duhovnoj baštini”, objavio je Vatican News.

„U spontanim pozdravnim riječima koje je uputio nekolicini mladih ruskih katolika posljednjih dana, kao što je jasno iz konteksta u kojem ih je izrekao, Papa je namjeravao potaknuti mlade ljude da čuvaju i promiču sve ono što je pozitivno u velikoj ruskoj kulturnoj i duhovnoj baštini, a nikako ne veličati imperijalističku logiku i vladajuće osobe, (koje je) spomenuo kako bi ukazao na neka povijesna referentna razdoblja”, objasnio je Bruni.

Nakon što je ponovio poziv da budu „sijači sjemena pomirenja”, Papa je zamolio dječake i djevojčice okupljene u bazilici svete Katarine da nikada ne zaborave vlastito „naslijeđe”. Potom se prisjetio „velike Rusije” i njezine kulturne povijesti te spomenuo Petra Velikog i Katarinu II.

Papine riječi izazvale su neodobravanje u Ukrajini i kritiku da je Papin pozdrav ohrabrenje imperijalističkih ideja. U posljednjih nekoliko sati reagirao je i grkokatolički nadbiskup Svjatoslav Ševčuk. Kijevska nuncijatura je odbacila takvo tumačenje, navodeći da je papa Franjo „oštar protivnik i kritičar bilo kojeg oblika imperijalizma ili kolonijalizma, u svim narodima i situacijama. U istom ključu moraju se tumačiti i riječi rimskog prvosvećenika izrečene 25. kolovoza ove godine”, piše Vatican News.