Odjel za migrante i izbjeglice Dikasterija za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja objavio je Pastoralne smjernice o interkulturalnom pastoralu migranata, prenosi Vatican News.

Papa Franjo u predgovoru ponavlja poziv svim muškarcima i ženama dobre volje da se posvete težnji za univerzalnim bratstvom jer se svi nalazimo „u istome čamcu“. Podsjeća i na svoju poruku za Svjetski dan migranata i izbjeglica, naslovljenu „Prema sve većem ‘mi’“, u kojoj ističe kako susreti s migrantima i izbjeglicama drugih vjeroispovijesti predstavlja plodno tlo za rast u otvorenom i obogaćujućem ekumenskom i međureligijskom dijalogu.

U dokumentu se istražuju izazovi koje postavlja sve globalniji i interkultualni fenomen migracije. Ističe i mogućnosti koje nudi asimilacija i integracija različitih kultura u društva, potvrđujući Papin poziv na priznavanje i promicanje u zajedništvu usred različitosti.

Podijeljen u sedam poglavlja, jedna od glavnih svrha dokumenta je predložiti smislene pastoralne odgovore na fenomen migracija, kao i ponuditi dobre prakse koje se već koriste i koje su se pokazale učinkovitima. Podtajnik Odjela za migrante i izbjeglice vlč. Fabio Baggio napominje kako prisutnost migranata i izbjeglica koji pripadaju drugim religijama predstavlja novu misionarsku priliku za kršćanske zajednice, pozvane graditi mostove putem njihova svjedočenja i dobročinstva.

Nove smjernice su predložene kako bi ponudile neke korisne preporuke za razvoj interkulturalnog migracijskog pastorala koji bolje odgovara izazovima suvremenoga svijeta, objasnio je. Rođene su iz iskustva lokalne Crkve, te su im vraćena zajedno s nekim uvidima iz Učiteljstva.

Govoreći za Vatican News, vlč. Baggio je isto tako istaknuo zaseban prilog koji predstavlja niz „dobrih praksi“, koje imaju za cilj pomoći u realizaciji direktiva koje se navode u dokumentu. To uključuje iskustva i povratne informacije koje su proizašle iz niza projekata usmjerenih na integraciju migranata i izbjeglicama u zemljama poput Južne Afrike ili Sjedinjenih Američkih Država.

U konačnici, fokus je na dvjema dimenzijama, objasnio je vlč. Baggio. Prvi je na univerzalnosti Katoličke Crkve i na potrebi da svi njeni članovi budu otvoreni i uključivi jedni prema drugima, a drugi je na misijskoj dimenziji koja od nas traži da predstavimo Isusa putem milosrđa i ljubavi prema našoj braći i sestrama.

Smjernice su trenutno dostupne na engleskom i talijanskome jeziku na mrežnim stranicama Odjela za migrante i izbjeglice, a uskoro će biti dostupne i na drugim jezicima.