Papa Benedikt XVI. poručio je u svom govoru povodom Svih svetih: “U svecima vidimo pobjedu ljubavi nad sebičnošću i smrću, vidimo da nas slijediti Krista vodi prema životu, vječnom životu, i daje smisao sadašnjosti te svakom minulom trenutku, jer je ispunjen ljubavlju i nadom. Jedino nas vjera u vječni život čini da volimo prošlost i sadašnjost bez navezanosti, sa slobodom hodočasnika koji voli zemlju jer je njegovo srce u raju.”

Papa Benedikt naglasio je da nas blagdan Svih svetih podsjeća na općinstvo (zajednicu) svih svetih koja počinje ovdje na zemlji, a dostiže svoju puninu u raju. Zemaljska se dimenzija zajednice svetih očituje u Kristu i Crkvi, objasnio je, dodajući da bi kršćani trebali uvijek biti otvoreni prema toj svetoj zajednici i nastojati “nicati” prema nebu.

„U svakome od svetih Krist je bio prisutan na vrlo osoban način, zahvaljujući Duhu Svetom koji djeluje kroz sakramente i Sveto pismo. U stvari, biti sjedinjen s Kristom u Crkvi ne negira osobnost pojedinca, nego je otvara i transformira snagom ljubavi i daje mu, već ovdje na zemlji, vječnu dimenziju. Ovo jedinstvo s Kristom daje nam mogućnost zajedništva s ostalim članovima Njegova Mističnog Tijela, koje je Crkva, zajednica koja je savršena u raju, gdje nema izolacije, odvajanja niti nadmetanja. U današnjem blagdanu radujemo se ljepoti života u potpunosti otvorenog za ljubav prema Bogu i bližnjemu“, istaknuo je Papa.

J.J. | Bitno.net