U dugom govoru na španjolskom jeziku, Papa je potaknuo Tajništvo za društvenu pravednost i ekologiju Družbe Isusove da nastavi služiti “raspetima našega doba”. Potrebna je, prema njegovim riječima, prava kulturna revolucija. Nije riječ samo o rješavanju problema, nego ponajviše o poticanju procesā osposobljavajući ljude da stvaraju vlastitu budućnost

Služenje siromašnima, odgoj, pozornost prema izbjeglicama, zaštita ljudskih prava. U govoru koji je održao pred više od 200 sudionika susreta Tajništva za društvenu pravednost i ekologiju Družbe Isusove (SJES), papa Franjo ih je potaknuo da nastave ići putom te – kako je rekao – ‘kreativne obveze’ koja je vlastita njihovom poslanju služenja posljednjima. Tajništvo je ustanovljeno 1969. godine po želji patra Pedra Arrupea – koji je bio vrhovni poglavar Družbe Isusove od 1965. do 1983. godine – a njegovi su se članovi okupili ovoga tjedna u Rimu, povodom 50. obljetnice djelovanja, te kako bi obnovili upravo tu društvenu obvezu.

Kreativna obveza u globalizaciji koja poništava razlike 

Srž je Papina poticaja nasljedovanje Krista u služenju – kako je rekao – „raspetih našega doba“. Pritom je istaknuo brojne situacije nepravde u onomu što je više puta nazvao ‘svjetskim ratom u dijelovima’. Riječ je o trgovini ljudima i izrazima ksenofobije, o egoističnom traženju nacionalnih interesa do nejednakosti među zemljama i unutar njih, koja se – prema Papinim riječima – povećava geometrijskom progresijom, sve do lošega postupanja s našim zajedničkim domom koje, u konačnici, pogađa ponajviše siromašne.

Kako bismo konkretno nasljedovali Isusa u takvim prilikama, Papa je podsjetio da treba prije svega pratiti žrtve, ali i razotkriti zla svijeta, te uspostaviti apostolsku kreativnost i dubinu koju je pater Adolfo Nicolás, koji je također bio general Družbe Isusove, toliko želio za družbu. Papa, naime, traži pravu „kulturnu revoluciju“, promjenu pogleda i ponašanja. Potreban je polagani rad preobražaja strukturā, kroz sudjelovanje u javnom dijalogu, tamo gdje se donose odluke koje utječu na život posljednjih.

Pomoći u stvaranju vlastite budućnosti

Papa Franjo, osim toga, traži da ta promjena krene od samih siromaha, te je, spomenuvši se susreta s pučkim pokretima u Boliviji 2015. godine, podsjetio da kada se najponizniji organiziraju, postaju istinski „društveni pjesnici“, stvaratelji rada, graditelji kućā, proizvođači hrane, posebice za one koje se odbacuje na svjetskom tržištu.

Služi li socijalni apostolat za rješavanje problema? – upitao je potom te istaknuo – Da, ali ponajviše u svrhu promicanja procesa i poticanja nade. Riječ je o procesima koji pomažu pojedincima i zajednicama da rastu, koji im daju da budu svjesni svojih pravā, da razviju svoje sposobnosti i kreiraju vlastitu budućnost. Ispravan je put, dakle, onaj na kojemu se sije nada kako bi se otvorila budućnost, stvarajući pritom alternative.

Isusovački poziv u služenju posljednjima

Papa je u govoru podsjetio također da je Družba Isusova od samoga početka pozvana služiti siromašnima, i to pozivom koji je sveti Ignacije uvrstio u Formulu iz 1550. godine. Po njoj bi se isusovci trebali posvetiti zaštiti i promicanju vjere i napredovanju duša u kršćanskom životu i nauku, kao i pomirenju očajnih, pomoći onima koji su u zatvoru ili u bolnici, te posvećivanju drugim karitativnim djelima. Ta je tradicija – prema Papinim riječima – došla i do naših dana.

Siromasi – povlašteno mjesto za susret s Kristom

U siromašnima ste pronašli povlašteno mjesto za susret s Kristom, i to je dragocjeni dar u životu vjernika – primijetio je Papa te istaknuo – Susret s Kristom među njegovim miljenicima izraz je naše vjere. To iskustvo Družbe Isusove s posljednjima ojačalo je njezinu vjeru, čineći ju milosrdnijom i više evanđeoskom. Na taj je način doživljen osobni i zajednički preobražaj, obraćenje.

Našem su razlomljenom svijetu potrebni mostovi

Papa je, među ostalim, potaknuo nazočne da ne prestanu pružati tu bliskost najranjivijima. Naš razlomljen i podijeljen svijet treba graditi mostove kako bi svatko od nas u posljednjima otkrio lijepo lice brata, čija prisutnost poziva našu solidarnost. U boli braće i zajedničkoga doma potrebno je kontemplirati otajstvo križa, kako bismo bili sposobni dati život sve do kraja – rekao je papa Franjo.

Vatican News | Bitno.net