Ako smo zatvoreni u sebe, imamo samo ono što imamo, ne možemo se kulturalno razvijati; naprotiv, ako idemo tražiti druge ljude, druge kulture, druge načine razmišljanja, druge religije, izlazimo iz sebe i započinjemo onu tako lijepu pustolovinu koja se zove dijalog – istaknuo je Sveti Otac te dodao – Dijalog je vrlo važan jer se u suočavanju s drugim kulturama, kao i u zdravom suočavanju s drugim religijama, dozrijeva i raste. Zatvaranje u sebe, naprotiv, može dovesti do nesporazuma i svađe.

Koje je stoga odgovarajuće ponašanje za uspostavljanje uistinu uspješnoga dijaloga? – upitao je Papa. Umjerenost, sposobnost za pronalaženje ljudi, pronalaženje kultura, i to mirno; sposobnost za postavljanje razumnih pitanja: Zašto ti tako misliš? Zašto ova kultura to tako radi? – napomenuo je Papa te istaknuo da je važno poslušati druge, a tek onda govoriti. Prvo slušati, a potom govoriti. Sve je to umjerenost… – ponovio je papa Franjo napominjući da upravo taj dijalog stvara mir. Ne može biti mira bez dijaloga.

[facebook]Želiš li biti na izvoru bitnih informacija, klikni Like![/facebook]

U nedostatku dijaloga i u zatvaranju u sebe kriju se zamke za čovjeka. Svi ratovi, sve borbe, svi problemi koji se ne rješavaju, na koje nailazimo, sve to postoji zbog nedostatka dijaloga. Kada dođe do problema, važan je dijalog; on donosi mir. Upravo to želim vama na ovom putovanju dijaloga – rekao je papa Franjo – da znadete dijalogizirati; pitati kako razmišlja ova kultura, očitovati što vam se sviđa, što vam se ne sviđa, ali uvijek kroz dijalog. Tako se odrasta. To vam želim, kao i ugodno putovanje u Rimu – rekao je na kraju Sveti Otac.

(rv/bitno.net)