U Crkvi se danas više no ikad osjeća potreba radnika evanđelja, vjerodostojnih svjedoka i promicatelja svetosti – kazao je papa Benedikt XVI. poglavarima i sjemeništarcima iz talijanskih pokrajina Umbrije, Kampanije i Kalabrije, koje je danas primio u audijenciju u prigodi 100. obljetnice ustanovljenja pokrajinskih sjemeništa.

Benedikt

Od samog ustanovljenja 1912. godine, pokrajinska su sjemeništa, koja su bila povjerena Isusovcima, pridonijela visokoj akademskoj izobrazbi i znatnom ljudskom obogaćivanju. To se iskustvo i danas nastavlja u povijesnom i crkvenom kontekstu, jer su pokrajinska i međubiskupijska sjemeništa „učinkovito vježbalište“ zajedništva u služenju Kristovoj Crkvi također i posredovanju između zahtjeva lokalnih stvarnosti „izbjegavajući opasnost partikularizma“ – ustvrdio je Papa te podsjetio na duhovnu baštinu Umbrije, gdje se rodio sveti Franjo Asiški i sveti Benedikt, te Kampanije i Kalabrije.
Govoreći o Umbriji rekao je da pogođena gospodarskom krizom više od drugih pokrajina. U Kampaniji se i Kalabriji živost krajevne Crkve, oslonjena na snažne vjerske osjećaje, potekle iz čvrstih tradicija i pučkih pobožnosti, treba očitovati u novoj evangelizaciji. Svjedočanstvo kršćanskih zajednica u tim se krajevima suočava s izvanrednim društvenim i kulturnim stanjem, poput nezaposlenosti, naročito mladih, i pojave organiziranog kriminala – istaknuo je Benedikt XVI.
Osvrnuvši se na današnji kulturološki kontekst, Papa je istaknuo potrebu dobre filozofsko-teološke izobrazbe. Nije dovoljno smo naučiti stvari, nego valja u cijelosti shvatiti unutarnju strukturu vjere kako bi se moglo odgovoriti na upite današnjega čovjeka. Osim toga, neophodna je sveza između učenja teologije i molitvenog života, između svećenikove službe i svećenikova duhovnoga života – primijetio je Sveti Otac.
Govoreći o ispravnoj ravnoteži između srca i intelekta, uma u osjećaja, duše i tijela, rekao je da se mora u odgoju posvetiti velika pozornost ljudskoj dimenziji budućih svećenika. Pred Bogom se pojavljujemo u svojoj ljudskosti da možemo pred ljudima biti pravi Božji ljudi. Doista, tko želi postati svećenik mora biti Božji čovjek, kao što piše sveti Pavao svom učeniku Timoteju. Stoga je na putu prema svećeništvu i tijekom cijelog svećeničkog života najvažniji osobni odnos s Bogom u Isusu Kristu – ustvrdio je Benedikt XVI.
Više od učenih, rječitih i modernih svećenika potrebni su sveti i posvetitelji – rekao je papa Ivan XXIII. pedeset godina nakon ustanovljenja sjemeništa u Kampaniji. Isto je poželio i papa Benedikt XVI. zaključujući nagovor. Riječi pape Ivana XXIII. i danas su više nego ikad aktualne u cijeloj Crkvi, pa i u vašim krajevnim crkvama, potrebni su vjerodostojni svjedoci evanđelja koji će vlastitim životom promicati svetost – zaključio je Benedikt XVI. (rv/bitno.net)