Kad Crkva postane svjetovna, onda je slaba Crkva – kazao je papa Franjo tijekom svete mise koju je predvodio u kapeli Doma Sveta Marta, u nazočnosti nekih djelatnika Uprave dobrima Svete Stolice. Papa je u molitvi naznačio put predanja i pouzdanja u Gospodina za starce, bolesne djecu i mlade, za cijelu Crkvu. Neka nas Gospodin učini jakima da ne izgubimo vjeru, da ne izgubimo nadu – molio je Sveti Otac.

Papa je snažno istaknuo crkveno pouzdanje u Gospodina, potičući sve da se u žarkoj molitvi ujedine sa spasiteljskim Kristovim djelovanjem. Može li se čuvati Crkva, može li se skrbiti za Crkvu? To imamo činiti svojim radom, ali je još važnije ono što čini Gospodina: On jedini može gledati u lice zloga i pobijediti ga. Dolazi knez svijeta, ali meni ne može naškoditi. Ako ne želimo da knez ovoga svijeta u svoje ruke uzme Crkvu, onda je moramo povjeravati Onome tko može pobijediti kneza ovoga svijeta – istaknuo je papa Franjo, a potom upitao:

Molimo li za Crkvu, za cijelu Crkvu? Za svoju braću koju ne poznajemo, koja su posvuda u svijetu? Gospodinova je to Crkva, a mi u svojoj molitvi Gospodinu recimo: Gospodine, čuvaj svoju Crkvu… Ona je tvoja. Naša su braća tvoja Crkva. Takva bi uvijek trebala biti naša usrdna molitva – ustvrdio je Papa.

Govoreći o molitvi, Papa je primijetio da je lako moliti Gospodina za neku milost, zahvaliti mu, ili kad nam je nešto potrebno. Ali je osnovno moliti se Gospodinu za sve, za one koji su primili krštenje, govoreći: Oni su tvoji i naši, sačuvaj ih – objasnio je Papa.

Povjeravanje Crkve Gospodinu snaži Crkvu, a to je ujedno i čin vjere. Mi ne možemo ništa, mi smo svi nejake sluge Crkve. Ali On je može voditi naprijed, čuvati je i činiti da raste, posvećivati, braniti od kneza ovoga svijeta i onoga tko želi da Crkva sve više bude svjetovna. To je najveća opasnost! – istaknuo je Sveti Otac.

Kada Crkva postane svjetovna, kada je obuzme svjetovni duh, kad je u njoj mir koji ne dolazi od Gospodina, onaj mir za koji je On rekao“Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem, no ne dajem ga kao što ga svijet daje”. Kad Crkva uživa svjetovni mir, tada je slaba, pobjediva je i ne može naviještati evanđelje, poruku Križa, sablazan križa. Ako je svjetovna, onda ne može naviještati radosnu vijest – istaknuo je papa Franjo.

Papa je Franjo više puta istaknuo važnost molitve da se Crkva povjeri Gospodinu, ona je put mira koji jedino On može dati. Treba povjeriti Crkvu Gospodinu, povjeriti starce, bolesne, djecu i mlade. Čuvaj, Gospodine, Crkvu svoju. Ona je tvoja. Tako moleći On će nam usred patnji dati onaj mir koji samo On može dati. Taj mir ne može dati svijet, on se ne kupuje, taj je mir istinski dar Isusove nazočnosti u njegovoj Crkvi. Valja moliti za Crkvu u patnjama: postoje velike patnje, postoje progoni… Ali ima i malih nevolja, poput bolesti ili obiteljskih problema…- podsjetio je Papa.

Sve to valja povjeriti Gospodinu: čuvaj Gospodine Crkvu svoju da u patnjama ne izgubi vjeru, da ne izgubi nadu. Neka nas Gospodin učini jakima da ne izgubimo vjeru i nadu – rekao je Papa ističući da bi takva imala biti žarka molitva Gospodinu. Preporučivati Crkvu Gospodinu dobro je za nas i za Crkvu. Ta će molitva i nama i Crkvi iznuditi veliki mir, neće nas izbaviti iz patnja ali će nas učiniti jakima u nevoljama – zaključio je papa Franjo. (rv/bitno.net)