„Ujedinjeni nadom“, moto je koji je objavila Peruanska biskupska konferencija, istaknut na logu apostolskoga putovanja pape Franje u Peru, koje će se održati 18. do 21. siječnja sljedeće godine. Pritom će posjetiti Limu, Puerto Maldonado i Trujillo. Prije toga će se, od 15. do 18. siječnja, zadržati u Čileu. Upravo je poziv na zauzimanje za jedinstvo potaknuti nadom, Sveti Otac upravio peruanskom narodu početkom kolovoza, u video-poruci koju je objavio kardinal Juan Luis Cipriani Thorne, nadbiskup Lime.

To će biti treći posjet jednoga Petrova nasljednika Peruu. Sveti Ivan Pavao II. ga je pohodio 1985., te tri godine poslije, 1988. godine, u prigodi Marijanskoga euharistijskog kongresa. Sada, nakon 30 godina, očekuje se papa Franjo koji je od Crkve u Peruu zatražio novo misionarsko buđenje kako bi ojačala povezanost s Bogom i s ljudima. Upravo zbog toga moto Papina putovanja glasi „Ujedinjeni nadom“.

U logu se – kako su istaknuli biskupi – željela izraziti Papina blizina peruanskom narodu i pratnja na njegovu putu vjere, ali željelo se upozoriti i na veliko slavlje nade koju imamo primiti ujedinjeni. Na logu se potom ističe slika pape Franje, uokvirena obrisima Perua, a pokraj je moto poduprt dvjema rukama, u bojama peruanske i vatikanske zastave – crvenoj i žutoj, otvorene u stavu molitve, hvale i radosti.

moto i logo papina putovanja u peru

Radio Vatikan | Bitno.net