“Za sinodalnu Crkvu – zajedništvo, sudjelovanje i poslanje“, tema je XVI. redovne opće skupštine Biskupske sinode koju je zakazao papa Franjo. Sveti je Otac više puta tijekom papinstva istaknuo da je sinodalnost glavni put u životu Crkve. Tako je u prigodi 50. obljetnice ustanovljenja Biskupske sinode, 17. listopada 2015. godine, rekao da je ono što Gospodin od nas traži, u određenom smislu već sadržano u riječi ‘sinoda’. Hoditi zajedno – laici, pastiri, rimski biskup – pojam je koji je lako izraziti riječima, ali nije tako lako staviti ga u praksu – napomenuo je papa Franjo. „„Upravo je put sinodalnosti onaj koji Bog očekuje od Crkve trećega tisućljeća“ (papa Franjo, 17. listopada 2015.)“

Sinodalnost – istaknuo je Papa 2015. godine – daje nam najprikladniji okvir tumačenja za razumijevanje same hijerarhijske službe. Ako shvatimo da su, kako kaže sveti Ivan Zlatousti, Crkva i sinoda istoznačnice, razumijemo također da u njoj nitko ne može biti ‘uzdignut’ iznad drugih. Naprotiv, – objasnio je Papa – u Crkvi je potrebno da se netko ‘snizi’ kako bi se duž puta stavio u službu braće.

Isus je ustanovio Crkvu stavljajući na njezin vrh Apostolski zbor, u kojemu je apostol Petar stijena. Ali u toj Crkvi, kao u preokrenutoj piramidi, vrh se nalazi ispod baze. Zbog toga – primijetio je papa Franjo – oni koji imaju autoritet zovu se ‘ministri’ jer, prema izvornom značenju te riječi, oni su najmanji među svima.

Prva razina sinodalnoga iskustva ostvaruje se u partikularnim Crkvama. Druga je razina ona u provincijama i crkvenim pokrajinama, partikularnim saborima i posebno u biskupskim konferencijama. Posljednja je razina ona opće Crkve. Biskupska sinoda, budući da predstavlja katoličke biskupe – podsjetio je Papa – postaje izraz biskupske kolegijalnosti unutar potpuno sinodalne Crkve.
Sinoda i sinodalnost

Polazeći od riječī pape Franje iz govora održanoga u prigodi 50. obljetnice ustanovljenja Biskupske sinode, Međunarodno je teološko povjerenstvo 2018. godine provelo istraživanje o sinodalnosti u životu i poslanju Crkve. Riječ ‘sinoda’ – stoji u dokumentu – vrlo je stara riječ u crkvenoj tradiciji. Sastavljena je od prijedloga σύν, koji znači ‘sa’ i imenice ὁδός, koja znači ‘put’, a označava put koji je Božji narod prošao zajedno. Još se od prvih stoljeća – podsjeća se u dokumentu – riječju ‘sinoda’ nazivaju crkveni skupovi sazvani na različitim razinama kako bi se, u svjetlu Riječi Božje, razlučivala doktrinarna, liturgijska, kanonska i pastoralna pitanja.

Riječ ‘sinodalnost’ – istaknuto je u istraživanju – označava specifični ‘modus vivendi et operandi’ Crkve Božjega naroda koji očituje i konkretno ostvaruje svoje zajedništvo u zajedničkom hodu, u okupljanju i u aktivnom sudjelovanju svih svojih članova u evangelizacijskom poslanju. Pojam ‘zajedništva’ pak izražava duboku bît otajstva i poslanja Crkve koja u euharistijskom slavlju ima svoj izvor i vrhunac.

Vatican News | Bitno.net