Agencija Reuters javlja kako su izraelski rabini posredstvom predsjednika Glavnog rabinata Izraelske komisije za dijalog sa Svetom Stolicom izrazili žaljenje zbog Papinih riječi o židovskom Zakonu i zamolili Svetog Oca za pojašnjenje.

Za rabine su se spornom pokazale Papine riječi izgovorene tijekom opće audijencije održane 11. kolovoza kako “Zakon ne daje život”.

“U pismu koje je Reuters imao na uvidu rabin Rasson Arousi… je kazao kako se čini da komentari sugeriraju da je židovski Zakon bio suvišan”, izvještava Reuters. Vatikan trenutno proučava pismo i razmišlja o odgovoru.

Papa se u katehezi tijekom opće audijencije osvrnuo na ulomak Pavlove Poslanice Galaćanima u kojem Apostol pogana objašnjava kakav bi odnos Kristovi sljedbenici trebali imati prema židovskom Zakonu.

Franjo je kazao kako Pavao nije bio protiv Mojsijeva zakona, štoviše da ga se držao i vjerovao u njegovo božansko porijeklo. Međutim dodao je da Zakon “ne daje život, ne nudi ispunjenje obećanja, jer nije u stanju ispuniti ga”.

“Onaj koji traži život treba gledati obećanje i njegovo ispunjenje u Kristu”, kazao je Sveti Otac.

“U svojoj homiliji Papa predstavlja kršćansku vjeru ne samo kao zamjenu za Toru, nego potvrđuje da ona više ne daje život što implicira da je židovska vjerska praksa u sadašnje vrijeme suvišna”, napisao je rabin Arousi u pismu naslovljenom na kardinala Kurta Kocha, predsjednika Papinskog vijeća za jedinstvo kršćana.

“Ovo je sastavni dio naučavanja prezira prema Židovima i judaizmu za koji smo mislili da ga se Crkva u potpunosti odrekla”, stoji također u pismu u kojem se traži od pape Franje da “osigura kako se iz njegove homilije ne bi mogli izvlačiti nikakvi pogrdni zaključci”.

Franjo je poznat po dobrom odnosu sa Židovima još iz vremena kada je bio nadbiskup Buenos Airesa tijekom kojega je s gradskim rabinom Abrahamom Skorkom objavio zajedničku knjigu.

U razgovoru za Reuters Arousi je izrazio mišljenje da sam Papa možda nije napisao sve dijelove kateheze te da su se rečenice koje izraelski rabini smatraju spornima u njoj našle zbog nedovoljne provjere teksta.

Komisija Glavnog rabinata Izraela za dijalog sa Svetom Stolicom je bilateralna komisija nastala nakon sastanka Ivana Pavla II. s glavnim izraelskim rabinima koji se dogodio u Jeruzalemu 2000. godine. Otada se svake godine održavaju sastanci između predstavnika Katoličke Crkve i Židova.