Da su redovnici i redovnice znak Božjeg milosrđa i ljubavi na zemlji, očit primjer je sestra Lukrecija Mamić, čija je nasilna smrt krajem prošle godine u afričkoj misiji uzdrmala društvo. Riječ je o hrvatskoj redovnici Družbe sestara službenica milosrđa koja je ubijena tijekom pljačkaškog napada. Pomagala je neishranjene i oboljele od AIDS-a.

Lukrecija

Često se u Hrvatskoj, a i u svijetu, zaboravlja na redovnike i redovnice koji žive prema evanđeoskim savjetima – poslušnosti, čistoće i siromaštva. Običnom čovjeku nisu zanimljivi, jer se o njima često ne govori. Na Blagdan Prikazanja Gospodinova – Svijećnica, Crkva ujedno slavi i Dan posvećenog života te se na taj dan na poseban način proslavlja osobe koje su se odlučile u potpunosti posvetiti Bogu.

U poruci koju je uputio redovnicima i redovnicama predsjednik Vijeća HBK za ustanove posvećenoga života i družbe apostolskoga života dubrovački biskup Mate Uzinić podsjetio je da je hrvatsko redovništvo uvijek promicalo evanđeoske i općeljudske vrijednosti u sredinama u kojima je djelovalo.

“Od svojih prvih dana, u suradnji s mjesnim ordinarijima, nastojalo je oko izgradnje boljega i plemenitijega društva na svim razinama njegove egzistencije: u znanosti, u kulturi, u karitativnim i humanitarnim aktivnostima, u brizi za socijalno najugroženije, a iznad svega u navještaju riječi Božje i proslavi spasenjskoga djela Isusa Krista. Ono i danas ima takvo poslanje”, istaknuo je biskup Uzinić te je ustvrdio: “Budući da je potrebna nova evangelizacija, potrebna je i reafirmacija specifičnih poslanja u novim eklezijalnim, kulturološkim i društveno-političkim uvjetima. Stoga potičemo na promišljanje i djelotvorno promicanje potencijala redovničkih karizma radi prikladna naviještanja evanđelja i obznanjivanja nauka Katoličke crkve, čiji je konačni smisao postojanja objava Istine i ostvarenje sveopćega ljudskog spasenja.”

Laudato.hr