Beba

Zadnjih dana u medijima se je aktualiziralo pitanje priziva savjesti primalja zbog slučaja otkaza ugovora o radu primalji Jagi Stojak koja je, prema dostupnim informacijama, dana 14.lipnja 2013. godine odbila asistirati liječniku kod medicinskog zahvata – namjernog prekida trudnoće.

Radi točnog informiranja javnosti Hrvatska komora primalja bi željela istaknuti da Zakon o primaljstvu (za razliku od Zakona o sestrinstvu i Zakona o liječništvu koji predviđaju mogućnost priziva savjesti za medicinske sestre i liječnike) ne predviđa mogućnost priziva savjesti za primalje. Međutim, isti je predviđen u Etičkom kodeksu primalja.

Ovdje svakako treba napomenuti i to da se Hrvatska komora primalja od svog osnutka bori i zalaže za to da se primaljama omogući priziv savjesti, te je u više navrata od nadležnog ministarstva tražila uvođenje istog, prvi put u 2010. godini; a posljednji put 23. travnja ove godine u sklopu prijedloga Izmjena i dopuna Zakona o primaljstvu. Odgovor o ovom prijedlogu još uvijek nismo dobili od nadležnog ministarstva.

Podredno, vezano uz navode Jage Stojak vezano da se ista obratila Hrvatskoj komori primalja možemo istaknuti samo to da je dana 03. travnja 2013. godine Hrvatska komora primalja zaprimila dopis – prijavu Jage Stojak. Budući je postupak po prijavi Jage Stojak u tijeku, Hrvatska komora primalja, sukladno pozitivnim zakonskim propisima, nije u mogućnosti niti komentirati niti se očitovati o istome, sve do konačnog okončanja postupka pred nadležnim tijelima.

U Zagrebu, 06. kolovoza 2013.

KONTAKT:
HRVATSKA KOMORA PRIMALJA
CROATIAN CHAMBER OF MIDWIVES
Kutnjački put 2a, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel.: 01/5494 688; 689
Mob.: 091 345 1093 (Hrvoje Perinić, tajnik Komore)
E – mail: komora@komora-primalja.hr , info@komora-primalja.hr

Bitno.net