Papa

U poruci pomoćnom biskupu Paname i predsjedniku Odjela za odgoj i kulturu Latinsko-američkog biskupskog vijeća (Pablu Vareli Serveru) za XII. afroamerički i karipski pastoralni susret u Ekvadoru, koju je potpisao kardinal Tarcisio Bertone, Sveti Otac potiče sudionike na promišljanje o kulturnim, povijesnim i tradicionalnim afroameričkim vrijednostima da Crkva zna bolje predložiti Isusa kao istinski odgovor na duboka pitanja ljudskog bića, prepuštajući se da je vodi Duh Sveti koji je došao oploditi sve kulture, pročišćavajući ih i razvijajući klice i sjemenje koje je Utjelovljena riječ ubacila u njih usmjeravajući ih na put evanđelja – kako je rekao Sveti Otac otvarajući Petu opću skupštinu latinskoameričkih i karipskih biskupa 13. svibnja 2007. godine. (rv/bitno.net)