“Pitanje homoseksualnosti među svećenicima iznimno je ozbiljno pitanje i mora biti razlučivano na odgovarajući način od samoga početka među kandidatima”, izjavio je papa Franjo u novoj knjizi – razgovoru koja će biti objavljena idući tjedan i u kojem se pozabavio pitanjima svećeničkog i redovničkog poziva te mogućim dvojbama koje se vežu uz njih.

“Snaga poziva” ime je knjige koja će 3. prosinca biti objavljena na ukupno deset jezika, a neki od njezinih fragmenata sada su izašli u javnost, pa ih je prenio Catholic News Agency.

“Tu moramo biti odlučni”, rekao je Papa, govoreći o razlučivanju mogućih istospolnih sklonosti kod kandidata za svećenstvo.

“Čini se kako je u našem društvu homoseksualnost postala nešto pomodno i kako taj mentalitet ima utjecaja i na život Crkve”, rekao je papa Franjo.

Kako CNA prenosi njegove izjave iz knjige, Papa je iskazao zabrinutost što je pitanje razlučivanja homoseksualnih sklonosti kod kandidata u svećeničkoj i redovničkoj formaciji u jednome trenutku bilo zanemareno.

“Moramo tome razlučivanju posvetiti pažnju i slušati glas iskustva koji Crkva ima. Kada tome nije posvećena pažnja, nastaju problemi….Može se dogoditi da u neko vrijeme kandidat ne pokazuje takvu tendenciju, ali ona kasnije izlazi na površinu”, poručio je Papa.

Podsjetimo, Kongregacija za katolički odgoj izdala je 2005. uputu u kojoj se, između ostalog, navodi da ne mogu postati svećenicima osobe za koje se utvrde “duboko ukorijenjene homoseksualne sklonosti”. Uputa je i dalje na snazi i crkveni dužnosnici su u nekoliko navrata isticali njezinu važnost.

Papa Franjo je sada ovim svojim izjavama očito ponovio važnost toga naputka.

Prepričao je nekoliko situacija koje, kako je rekao, pokazuju “da je homoseksualnost među svećenstvom realnost koju ne možemo negirati”.

Tako mu se jedan biskup požalio da u svojoj biskupiji ima nekoliko svećenika homoseksualca i da mora intervenirati u proces svećeničke formacije kako bi stvorio “drugačiju skupinu svećenika”. Jedan mu je redovnik, nastavio je Papa, ispričap kako je tijekom vizitacije provinciji svoga reda tamo zatekao puno homoseksualaca i među kandidatima i među zavjetovanim redovnicima. Taj se redovnik, prisjeća se Franjo, pitao “je li to nešto loše”? Jedan redovnički poglavar čak mu je rekao da “to nije ozbiljno, nego samo izraz naklonosti”. Papa je zatim rekao:

“Takvo razmišljanje velika je pogreška. Ne, to nije ‘samo izraz naklonosti’. U redovničkom i svećeničkom životu nema mjesta za takvu vrstu naklonosti. Crkva je jasno preporučila da ljudi s duboko ukorijenjenim sklonostima takve vrste ne budu primljeni u svećenstvo i posvećen život,. To nije mjesto za njih”, rekao je Papa, jasno se referirajući na naputak Kongregacije za katolički odgoj.

Papa je uputio i poruku već zaređenim svećenicima s homoseksualnim sklonostima kao i redovnicima i redovnicama.

“Moramo tražiti od njih da žive svoj celibat s integritetom i da, iznad svega, budi odgovorni i ne sablažanjavaju svoje zajednice i vjernike živeći dvostruki život. Bolje im je napustiti svećenstvo ili redovništvo nego da žive dvostrukim životom”, rekao je.

Ovome dodajmo kako su mnogi analitičari isticali kako je loša svećenička formacija dovela do stvaranja svojevrsne ‘homoseksualne subkulture’ među svećenstvom, u čemu su neki vijdeli i jedan od čimbenika koji je doveo do povećanog broja slučaja seksualnog zlostavljanja među klerom (više o tome pročitajte OVDJE).

Goran Andrijanić | Bitno.net